Det handlar om vapenärendesystemet Pär, som precis som utredningsstödet Pust bygger på Oracles plattform Siebel. Redan för en månad sedan larmade Jönköpingspolisens tillståndssektion i ett så kallat tillbudsärende om problem med systemet och nu följer fler efter.

Det är Polismyndigheten i Norrbotten som lämnat in en arbetsmiljöanmälan riktad mot Pär.

"Pär innebär att tiden för att handlägga ärenden väsentligt försämrats. Systemet uppfyller inte de krav som vi som handläggare har rätt att ställa. Funktionerna på vissa ärendegrupper fungerar inte, går ej att lita på. Handläggarna i vapengruppen har sömnsvårigheter, ont i magen för att gå till arbetet. Systemet är oöverskådligt varför besvär i nacke och axlar uppstått", skriver Norrbottenspolisens vapengrupp i ett tillbudsärende.

Enligt anmälaren har handläggningstiden ökat från 3-4 veckor till 3 månader efter att Pär införts.