Under de närmaste två åren kommer det att pågå ett stort uppgraderingsprojekt i Försäkringskassans datahall i Sundsvall. Den största förändringen är att alla gamla Unixservrar åker ut och ersätts av IBM:s bladservrar där det huvudsakliga operativsystemet blir Red Hat Linux. Anders Lemon, Försäkringskassans cto, berättar att detta både kommer att sänka kostnaderna och höja prestandan.

– Vi har gjort en förstudie under sex månader och har nu påbörjat migreringen. Här ser vi att ekonomin går ihop sig för varje migreringsdel.

Exakt vad det innebär i kronor och ören kan Anders Lemon inte säga på rak arm men betonar att det går med plus från start med en beräknad kostnadseffektivisering på upp till 90 procent.

Läs också: Därför flyr alla från Unix.

Han berättar att man under de kommande två åren ska rulla in sex eller sju tusen nya servrar i datahallarna där man inte bara ska servra den egna personalen utan även Pensionsmyndigheten och kanske även flera andra myndigheter.

– Försäkringskassan har cirka 13 000 arbetsplatser där de flesta i dag har stationära datorer men framöver lutar det mot tunna klienter och virtuella desktops.

Anders Lemon säger att man nu ersätter Aix och Solaris med Red Hat Enterprise Linux och Windows Server.

– Windows kommer vi att använda på de kontorsstödjande it-funktionerna.

Hela administrationen av det nya systemet kommer att ske med hjälp av Red Hat Satellite som även innehåller funktioner för att övervaka infrastrukturen.

Fakta

Försäkringskassan förväntas kommer upp i cirka 7 000 virtuella servrar och för automatisering kring virtualiseringen satsar man på VMwares plattform Vcloud Automation Center. Myndigheten är redan nu uppe i en virtualiseringgrad på över 90 procent.
På hårdvarusidan är det IBMs nya x86-servrar i serien Flex System som gäller.