– Det handlar inte längre om varför vi ska ha it i skolan. Det är en diskussion vi passerat – nu handlar det om hur vi ska använda it, säger Maria Abrahamsson, rektor på Kastellegårdsskolan i Kungälv.

Hon var en av talarna på Computer Swedens konferens It i skolan på tisdagen och berättade om hur det går till att få in digitala verktyg och höja den digitala kompetensen i en skola.

Läs också: Regeringen skyller på kommunerna.

Till stöd för att it är en narturlig del av skolan pekade hon på skrivningarna i läroplanen som tydligt säger att skolan har ansvar för att varje elev efter sin skolgång ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Men trots det är den svenska skolans it-användning är fortfarande väldigt ojämlik konstaterar Camilla Waltersson Grönvall, moderat ledamot i riksdagens utbildningsutskott, en av fyra som debatterade hur vi når en skola utan digitala klyftor.

– Det är en stor skillnad mellan skolor – inte bara mellan kommuner utan det är en stor skillnad också mellan klassrum. Vi har eldsjälar men vi måste se till att det blir en likvärdighet och för det krävs ett digitalt kunskapslyft för lärare, pedagoger och rektorer.

Hon välkomnar att statssekreteraren Bertil Österberg, FP, öppnat en liten glänt för en nationell it-strategi för skolan – något som utbildningsdepartementet tidigare förhållit sig kallsinnigt till.

– Ja, det är ett besked som gör mig lättad.

Camilla Waltersson Grönvall får medhåll av sin politiska meningsmotståndare Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka.

– Vi behöver absolut en nationell it-strategi. Skillnaderna mellan kommunerna växer, säger hon.

Christina Löfving, pedagog på Kyrkenorumskolan och aktiv bloggare, förhöll sig mer skeptisk än politikerna.

– Det är svårt att veta vad det innebär. Kanske behövs en strategi men det viktigaste är att lita på sin personal och att ha en vision för skolan.

Men det handlar inte bara om strategier och eldsjälar till lärare – för att få fart på skolans digitalisering är det avgörande att det finns ett tydligt politiskt intresse anser Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen.

– I den politiska debatten kring skolan har vi knappt hört ordet it eller digitalisering. Ingen av partiledarna talar om det i Sverige, säger han.

Jan Gulliksen pekar på hur ledande politiker i andra länder inte alls är främmande för att lyfta fram it i skolan. Ett exempel är USAs president Barack Obama som förra året drog igång Code Week – ett årligt evenemang för att lyfta programmering – med orden: ”Don’t just buy a new video game — make one. Don’t just download the latest app — help design it. Don’t just play on your phone — program it.”

– Om det fanns ett tydligt uttalat intresse högt upp i det politiska toppskiktet här i Sverige – då är jag övertygad om att skulle hända saker och ting, säger Jan Gulliksen.