Skol-it är en stekhet fråga så här en valårsvår. Nu drar statliga innovationsmyndigheten Vinnova sitt strå till stacken. I början av april planerar myndigheten att öppna en utlysning som ska stödja organisationer, forskare och företag som vill ”skapa förutsättningar för banbrytande” innovativa lösningar på området skol-it. Beloppet är inte spikat ännu, men det kommer att röra sig om mellan 20-30 miljoner kronor som kommer att delas mellan de som väljs ut.

– Vi ser att det finns utrymme att göra innovationer inom skolområdet, och att det kan leda till tillväxt och framför allt innovation inom offentlig verksamhet. Som debatten på senare tid visat finns det ett stort intresse och en vilja av att göra saker på det här området, säger Erik Borälv, handläggare på Vinnova.

Hur många projekt som kommer att få dela på pengarna är inte klart, och kommer att vara beroende av vilken inriktning för projekten. Ska pengarna gå till större projekt blir det färre som får dela på pengarna, men om det rör sig om mindre summor och pilotprojekt kommer det att bli fler projekt.
Utlysningen har inget att göra med delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen, som i dag överlämnas till it-minister Anna-Karin Hatt.

– Nej, det har det egentligen inte, utöver att vår chefsstrateg Daniel Forslund är med i kommissionens expertgrupp. Han har en bra insikt i det arbete och förslaget som läggs fram i dag, säger Erik Borälv.

Sista ansökningsdatum kommer att bli 4 juni, och besked om vilja projekt som beviljas medel kommer i september.