Kostnaden för att dra i gång ett utvecklingsprojekt förbises ibland. En stor del gäller bemanning - det gå åt pengar och tid att hitta, och i värsta fall rekrytera, lämpliga personer för projektet.

På konsultföretaget HiQ tycker man sig ha hittat ett sätt att hjälpa sina kunder med dessa problem, genom att jobba med fasta arbetsgrupper med flera olika typer av kompetenser, se faktaruta. Hiq kallar dem tvärfunktionella team (cross functional). Det innebär att det inte krävs så mycket arbete med bemanning när ett nytt projekt inleds, eftersom de nödvändiga kompetenserna redan finns.

Inom det affärsområde på HiQ som jobbar med kunder som är produktföretag finns det i dag 14 tvärfunktionella team i Sverige. Helena Forsmark som är affärsområdeschef berättar att den optimala storleken på ett tvärfunktionellt team är sju personer. Det finns dock team som är mindre. Sammanlagt arbetar knappt 100 konsulter i tvärfunktionella team.

– Vi har försökt sälja in tvärfunktionella team länge, vi började jobba på det här sättet 2009. Nu känns det som om kunderna har mognat. Intresset är stort, säger Helena Forsmark.

En sak som bidrar till snabba projektstarter är att teamen är självorganiserande. Medlemmarna fördelar alltså rollerna i ett projekt själva.

När Helena Forsmark ska nämna fördelar med tvärfunktionella team lyfter hon fram flexibilitet, vilket till stor del kommer av att det går snabbt att dra i gång projekt. Det blir också enklare att samla på sig erfarenheter, både internt på HiQ och för kunders räkning. Eftersom ett team förblir intakt tas erfarenheterna till vara i stället för att spridas med vinden. En okomplicerad projektstart gör det också enklare att få en bild av projektkostnader

Vilket effekter har satsningen fått för HiQ? Har det gjorts några försök att mäta vilka skillnaderna blivit jämfört med tidigare?

– Det är svårt. Man måste försöka se till helheten, hur vår insats påverkar kunden totalt. Vi jobbar just nu tillsammans med kunderna med att skapa modeller för att mäta det, säger Helena Forsmark.

Däremot finns det interna mätetal för arbetsgrupperna, till exempel vad gäller ”velocity” (ungefär en kombination av hastighet för utveckling och fullständighet för applikationerna som skapas).

– Mätvärdena ser bra ut. Dessutom undersöker vi noga hur teamen fungerar internt och hur medlemmarna uppfattar situationen.

– Det viktigaste är att mätvärdena förbättras. Men man får vara försiktig, det är lätt hänt att man blir det man mäter, vilket ger en risk för suboptimering.

Fakta

Enligt Helena Forsmark på HiQ är användning av agila metoder en förutsättning för att arbeta med tvärfunktionella arbetsgrupper. På HiQ används oftast den agila metoden Scrum.

Bland kompetenser som kan ingå i ett tvärfunktionellt team märks följande:
Programmering.
Test.
Kravhantering.
Arkitektur.