Försäkringskassan förbereder en upphandling av tjänsterna förvaltning och utveckling, uppdrag och enskilda konsulter. I dag använder myndigheten sig av runt 45 leverantörer som har hand om allt från större uppdrag ner till enskilda konsulter. Totalt handlar det om tjänster för nära 300 miljoner kronor varje år. Men nu är planen att de leverantörer som delar på kakan ska bli betydligt färre.

– Vi vet inte exakt men siktar mot mellan tre och fem leverantörer, säger Eva Unger, utvecklingschef för IT Applikation på Försäkringskassan.

Hon framhåller att det inte handlar om att köpa fler it-tjänster utan bara om att få ner antalet partnerskap.

– Det handlar om att få in mer långsiktighet i våra relationer och att få en effektivare hantering. Om vi har färre leverantörer kan de lära sig våra rutiner och vår verksamhet och vi får också en närmare kontakt. Det ger en effektivare systemutveckling med en bibehållen stabil produktion. Det i sin tur leder till ökad nytta för våra kunder.

Läs också: Försäkringskassan slänger ut Unix.

Har ni upplevt att produktionen varit ryckig med dagens flora av leverantörer? 

– Nej, men vi vill se till att upprätthålla en stabil produktion, säger hon.

Hittills har Försäkringskassan inte beslutat några detaljer kring upphandlingen men det har gjors en så kallad rfi, en marknadsanalys där leverantörerna får bidra med information.

– Den gick över förväntan, vi fick in runt 25 svar, säger Marcus Matteby som leder projektet.

– Vi ska ha en transparent och öppen process runt det här och ha en levande dialog med leverantörerna.

Svaren från leverantörerna ska nu matchas med kraven från verksamheten för att sedan kunna få fram ett upphandlingsunderlag.

Vilken typ av upphandling tänker ni er? En förhandlad eller en mer traditionell? 

– Ännu lutar det inte åt något särskilt håll utan vi analyserar det vi har för att längre fram besluta om upphandlingsform, säger Marcus Matteby.

Finns det någon tidsplan för upphandlingen? 

– Nej, vi har inte satt upp någon plan ännu. Men räkna inte med att det händer något förrän nästa år, säger Eva Unger.