När avtalet mellan Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) och amerikanska staten om kontrollen över internets toppdomäner löper ut i september nästa år ska det inte förnyas. Det meddelade amerikanska myndigheten Department of Commerce sent i fredags.

I dag har den amerikanska myndigheten möjlighet att lägga sig i hur Icann sköter tilldelningen av toppdomäner inom den funktion inom organisationen som som kallas Iana. Efter 2015 hoppas USA att Icann ska kunna sköta det på egen hand.

Läs också: Sverige vill hålla FN borta från nätet.

För att USA ska släppa sitt inflytande ställs vissa villkor. Till exempel får ansvaret inte lämnas vidare till något annat land eller till någon överstatlig organisation som till exempel FN. I stället ska Icann ta fram ett nytt förslag på hur kontrollen över organisationen ska kunna fungera.

Att USA ska släppa kontrollen över Icann har varit en del av planen sedan organisationen fick uppdraget att ta hand om internets toppdomäner 1997. Avtalet om kontroll från den amerikanska regeringen har funnits i väntan på att organisationen skulle bli stabil nog att kunna sköta sig själv.

– Nu är det upp till Icann och andra berörda att visa hur vi ser till att de som sköter Iana inte missbrukar sin ställning. Förut har ju Department of Commerce kunnat säga nej om något gått fel. Nu måste alla visa att vi är tillräckligt vuxna, det är som tonåringen som får bilnycklarna första gången, säger Patrik Fältström som är forsknings och utvecklingschef på Netnod men också ordförande i Icanns kommitté för säkerhet och stabilitet.

I praktiken tror han inte att ett självständigt Icann på just den här punkten kommer att få så stor betydelse.

– Det som är intressant är att det är ett första steg för USA att släppa alla typer av avtal som de har med Icann. I dag är USA det enda landet som genom ett avtal kan säga till Icann att det gjort fel. Det avtalet berörs inte av det som sades i fredags, säger Patrik Fältström.

Meddelandet om att USA inte vill fortsätta att ha samma kontroll över Icann kommer inför en period med flera viktiga möten kring hur internet ska styras. Redan nästa vecka håller Icann ett stort möte i Singapore och i slutet av april hålls det omtalade internetmötet i Brasilien som landets president Dilma Rousseff tagit initiativ till.

Arbetet med att ta fram ett nytt system för tillsyn över Icann som alla inblandande, både länder och privata intressenter kan lita på har redan påbörjats. Patrik Fältström tror att det kan vara klart nästa vår.

– Alla vet ungefär hur det ska se ut, men papprena måste ändå skrivas så att alla kan lita på dem och att de verkligen är bra, säger han.

Fakta

När USA nu helt vill lämna över ansvaret för internets toppdomäner till Icann är det under vissa krav på hur det ska skötas i framtiden. Ett av de viktigaste är att det ska ske enligt en så kallad "multistakeholder model". På svenska betyder det ungefär att det att makten över nätet ska vara delad mellan olika intressenter, i det här fallet länder, privata företag och andra organisationer.