Nu är det dags för en version av plattformen och språket Java, i form av Java SE 8. Och det är på tiden, tycker många.

För det första har det gått mer än 2,5 år sedan Java SE 7 släpptes i juli 2011. För det andra har leverantören Oracle fått kritik för att språket Java har halkat efter i utvecklingen. Många efterfrågar omdanande nyheter, till exempel för funktionell programmering. För det tredje har det framförts önskemål om förbättrad säkerhet för Javaplattformen.

Det ser ut som om Oracle och övriga Javaintressenter levererar, i alla fall till viss del. Språket Java fräschas upp med framför allt inslag av funktionell programmering. Den största besvikelsen är nog att planerna på att göra Javaplattformen mer modulär har skjutits fram till kommande version 9.

Men sammantaget är Java 8 efterlängtat. Nu återstår att se om den nya versionen kommer att bidra till ett genombrott för funktionell programmering.

Se alla nyheter i bildspelet ovan.