Flera stora myndigheter har på senare tid inlett satsningar för att minska antalet it-konsultleverantörer:

Försäkringskassan gick i veckan ut med planerna på att rensa i konsultfloran. En jätteupphandling förbereds där ett av syftena är att radikalt minska antalet konsultleverantörer från dagens cirka 45 till mellan tre och fem stycken.

Sedan tidigare är det känt att även Skatteverket är igång med en storskalig konsultupphandling där ett av syftena är att inom vissa områden jobba närmare ett färre antal konsultleverantörer.

Även Trafikverket slutförde i januari en stor konsultupphandling där avtal tecknades med enbart CGI och tre underleverantörer.

Computer Sweden frågar Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson om det är en tillfällighet att flera stora myndigheter nästan samtidigt satsar på skära ner antalet konsultleverantörer.

– Det finns väl inte något riktigt samband. Men alla har väl sett att den administrativa kostnaden för att ha många leverantörer är rätt hög. Alla har väl fått samma tanke och tyckt att det blivit dags att göra någonting åt det, säger han.

Men det är inte så att ni har något gemensamt forum där ni diskuterat de här frågorna?

– Nej, det kan man inte säga. Det finns ju ett forum i Stockholm där Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och Pensionsmyndigheten har gemensamma diskussioner om saker och ting. Men där är ju exempelvis inte Trafikverket med.

Stefan Olowsson betonar att det inte handlar om någon samordnad strategi och att utgångspunkten för den ändrade konsultstrategin skiljer sig väsentligt åt mellan de olika myndigheterna.

– Det här är ett självständigt beslut från Försäkringskassans sida. Vi vill spara pengar och det här är ett sätt att göra det.

Vad kan den nya konsultstrategin innebära i konkreta besparingar för Försäkringskassans del?

– Svårt att säga. Men vi drivs av en tanken på att våra interna administrativa konstnader borde minska genom att vi slipper att ha så många leverantörer att hantera, säger Stefan Olowsson.