Polisens plattform för att säkert komma åt interna system även mobilt, Polar, orsakar psykisk överbelastning. Det hävdar en av de polisanställda som anmält systemet som ett arbetsmiljöproblem.

Precis som i fallet med polisens nyligen nedlagda utredningssystem Pust så är problemen med Polar nu så stora att polisens anställda ser det som ett arbetsmiljöproblem.

Computer Sweden har tagit del av anmälningar från tre polismyndigheter runt om i landet där polisanställda har problem med att utföra sina arbetsuppgifter eftersom Polar inte låter dem starta de it-system som de behöver i jobbet.

Anmälarna säger också att Polar inte fungerar tillsammans med de versioner av polisens it-system som de anställda behöver och över att systemet ofta hänger sig. En av anmälarna skriver i sin rapport att han har lagt en halv dag på att få systemet att fungera och en annan klagar på att hela tiden bli avbruten i sitt arbete eftersom datorn ideligen behöver startas om.

Tanken bakom Polar är att poliserna ska kunna koppla upp sig med sin bärbara dator även utanför polisens eget nät och via mobilnätet utan att som tidigare behöva en speciellt säkrad dator bara för det ändamålet, men systemet används även när datorn används lokalt inom polismyndighetens nät.