Microsofts strategi för virtualisering av Windows Server 2012 R2 kan verka enkel. Varianten Datacenter ger full flexibilitet medan varianten Standard tillåter begränsad virtualisering. Men Microsofts licensregler talar emot en av de viktigaste principiella grundbultarna för servervirtualisering, nämligen flexibilitet som fås genom att frikoppla virtuella och fysiska servrar från varandra.

Sverker Brundin: "Dags att välja bort Microsoft."

Ett problem är att det krävs 14 virtuella instanser av Windows Server på en fysisk server för att det ska bli ekonomiskt lönsamt att köpa datacentervarianten i stället för standardvarianten, se faktaruta.

Det är inte alls orimligt att tänka sig 20, 30, 40 eller fler virtuella Windowsinstanser på en fysisk server, så det finns scenarier i vilka Microsofts licensregler fungerar bra för kunderna.

I andra scenarier blir Microsofts licensregler ett hinder mot flexibilitet. Det gäller kanske framför allt mindre företag med egen it-drift.

Om den totala belastningen för it-driften är relativt låg är det rimligt att tänka sig hyfsat få virtuella instanser av Windows på varje fysisk server. Om belastningen plötsligt skulle öka går det inte att på ett smidigt sätt flytta de virtuella servrarna mellan de fysiska maskinerna. Det sätter nämligen de rigida licensreglerna stopp för.

Problemen finns kvar även om licensen för den ena servern byts från den enklare Standardvarianten av Windows Server till Datacentervarianten. I det fallet går det att flytta virtuella instanser av Windows från Standardservern till Datacenterservern, men inte åt det andra hållet om maximalt antal licensierade instanser körs på Standardservern.

En konkurrent som Red Hat har valt en helt annan väg för virtuell körning av operativsystemet Red Hat Enterprise Linux. Kunden får använda inköpta licenser för virtuella instanser av Red Hat Enterprise Linux på vilka fysiska servrar som helst. Det innebär att det blir betydligt enklare att hantera belastningstoppar på ett flexibelt sätt.

Varför knyter Microsoft licensiering av virtuella instanser av Windows Server till fysiska servrar?

– Det är ett globalt beslut för att förenkla licensieringen i virtuella miljöer, säger André Henriksson, chef för affärsområdet server och moln på Microsoft i Sverige.

Är det inte till nackdel för kunderna i vissa lägen?

– Det kommer alltid att finnas lägen när vissa scenarier inte är optimala ur licenssynpunkt, säger André Henriksson.

Fakta

  • I skrivande stund kostar en licens för svenska Windows Server 2012 R2 Standard för en 64-bitars fysisk server med två processorer 5 299 kronor hos Dustin. Den licensen ger rätt att köra två virtuella instanser av Windows Server.
  • Det går att köpa till fler Standardlicenser till en fysisk server, för att köra fler virtuella instanser av Windows. Då ökas antalet virtuella instanser som kan köras på den fysiska servern med två i taget.
  • En licens för svenska Windows Server 2012 R2 Datacenter för en 64-bitars fysisk server med två processorer kostar 36 499 kronor hos Dustin. Den licensen ger rätt att köra obegränsat antal virtuella instanser av Windows Server på en fysisk server.