Priset som instiftats av hallbyggaren Coromatic är till för att uppmuntra företag att minska den negativa inverkan på miljön, något som Ikea lyckats bäst med i år. Arbetet med att effektivisera Ikeas datahallar ska ha tagit fart ordentligt under hösten 2013 då företagets hallar försågs med energieffektiva köldbärarpumpar, frekvensstyrda fläktar samt teknik för frikyla.

Missa inte: Här är världens grönaste datacenter.

I ett uttalande säger Jan Wiberg, globalt datahallsansvarig på Ikea att man till år 2020 har som globalt mål att använda 100 procent egenproducerad förnybar energi till alla verksamheter.

Thomas Wunger, vd på Coromatic, säger att det är särskilt kul att ge priset till ett globalt företag som väljer att centralisera sin it-drift till Sverige och samtidigt går i bräschen för grön it.

I juryns motivering står det att vinnaren av Årets Gröna Datorhall har presenterat en imponerande helhetsbild ur ett grönt it-perspektiv. Vinnaren har också visat ett starkt fokus på uppföljning och kritisk analys av de satsningar och åtgärder som utförs vilket långsiktigt skapar underlag för fortsatta förbättringar.