Nu har Stockholms stad antagit en handlingsplan för it-användingen i skolan för de närmaste tre åren. Bland de viktigaste pusselbitarna är kompetensutveckling av lärare och rektorer. Därför satsar nu staden på ett nytt webbaserat självskattningsverktyg för lärarna där de kan skatta olika delar av sin it-kompetens.

– Det blir ett sätt för den enskilda läraren att mer medvetet fundera igenom - vad behöver just jag? säger skolborgarrådet Lotta Edholm, FP.

Hon pekar på att liknande verktyg tidigare använts när det gäller att skatta sin pedgogiska kompetens för personal på förskolorna.

– Det är mycket mer kraftfullt än vad det låter. Ofta är det så att man först överskattar sin kompetens. Sedan arbetar man med det ett tag och tycker inte att man kan tillräckligt och då underskattar man sin kompetens – men till sist hamnar man på en realistisk bedömning, säger hon.

Genom att på så sätt låta lärarna själva skatta sig kan rektorerna också inventera var kompetensbehoven på just deras skolor finns. Kanske är det just kunskap om upphovsrätt som saknas eller så kanske någon kategori av lärare större behov inom sina ämnen än andra lärare.

Handlingsplanen som nu antagits är ett andra steg efter att staden arbetat med att få infrastrukturen på plats i form av trådlösa nät och digitala verktyg. På gymnasierna pågår en satsning där alla elever får egen dator och lärare på alla stadier får också egna datorer. På grundskolan har gjorts en stor satsning på Ipads och flera tusen har rullats ut. Men i handlingsplanen lyfts också möjligheterna att ta med egna verktyg till skolan i sann bring your own device-anda.

– Ja, tanken är att elever ska kunna använda egna verktyg de vill och den teknik de är vana vid. Men det är inte helt okomplicerat rent tekniskt, säger Lotta Edholm.

Ännu finns dock ingen satsning på elevdatorer till alla elever i grundskolan beslutad. Men tanken finns.

– Absolut – det är klart att det gör. Vi har ett stort projekt på Ärfvingeskolan i Kista, en högstadieskola där eleverna fått egna datorer. Där har vi kopplat in forskare som följer satsningen för att se de pedagogiska konsekvenserna. För det finns mycket tyckande och rätt lite kunskap på det här området, säger Lotta Edholm.

Outsourcingavtalet med Volvo IT ställde till en hel del problem just för it-användningen i skolan – hamnade ni på efterkälken?

– Nej, vi har aldrig varit på efterkälken. När vi tillträdde 2006 fanns det skolor som knappt hade en dator. Problemen som uppstod i själva upphandlingen handlade framför allt om långa uppkopplingstider, men nu har de minskat avsevärt.

Fakta

En av punkterna i handlingsplanen är en förbättrad digital kompetens. Där slås fast att förvaltningen ska verka för att följande uppfylls: 

  • Alla lärare genomgår kontinuerligt kompetensutveckling. 
  • Skolledare är förebilder när det gäller digital kompetens. 
  • Skolledare använder nya digitala verktyg för att uppmuntra verksamhetsutveckling. 
  • Alla elever har möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och får lära sig nya kompetenser.