Sven Denecken är SAP:s globala chefsstrateg för molnlösningar. När jag nyligen träffade honom berättar han stolt att SAP redan har 35 miljoner molnanvändare för företagets produkter. Men på min fråga om hur många av dem som är affärssystemsanvändare börjar han skruva på sig lite och kontrar med en motfråga om hur begreppet affärsystem ska definieras.

Efter en stunds dividerande blir konklusionen att en bråkdel, ”fraction”, av molnanvändarna är affärssystemsanvändare. Det om affärssystem definieras som de som system som används för att sköta grundläggande ekonomiprocesser som bokföring och fakturahantering, alltså de områden som SAP av tradition förknippas med.

Det här ska inte ses som ett misslyckande för SAP, av två orsaker. Det första skälet är att molnanvändningen för grundläggande ekonomiprocesser inte alls har kommit lika långt som för mer relationstunga processer som kundvård och analyser av sociala medier. Det illustreras inte minst av att företag som Salesforce nått framgångar med molntjänster för kundvård. Att även SAP gör det, snarare än med molntjänster för ekonomifunktioner, är inget konstigt.

Den andra stora grejen är att SAP strävar efter att komma i från ett beroende av ekonomitunga affärssystem. Det är satsningen på minnesdatabasen Hana ett praktexempel på. Sett ur det perspektivet är det inget fel att ha 35 miljoner molnanvändare som främst använder andra tjänster än affärssystemstjänster.

Men tro inte att SAP är i färd med att överge affärssystemen. Dels drar de in bra med pengar fortfarande, dels vore det korkat att slänga bort all kompetens och alla lösningar som företaget har inom området. Framför allt bidrar affärssystemen, lokalt installerade eller i form av molntjänster, till en stark bredd. Och det är bredd som är SAP:s strategi i molnet.

Bland de ben som SAP vill stå på i molnet förtjänar speciellt sex att lyftas fram:

  • Relationbaserade tjänster, till exempel kundvård.
  • Affärssystemstjänster.
  • Databastjänster baserade på Hana.
  • Lösningar för beslutsstöd och dataanalys baserade på Hana.
  • Plattformstjänster baserade på Hana.
  • Tjänster för mobila lösningar.

Om SAP lyckas med konststycket att utveckla var och en av tjänstetyperna maximalt för sig, samtidigt som företaget får ihop dem som en helhet så är lyckan gjord. En kund ska kunna välja bara en av tjänstetyperna, samtidigt som det ska erbjudas argument för att välja flera.

Så här långt är SAP på spåret med satsningen, tack vare framgångsrika relationbaserade tjänster och stort intresse för Hana som databas. Om företaget lyckas inom de övriga fyra områdena är framgången garanterad.