I förra veckan gick Försäkringskassan ut med planer på att rensa i it-konsultfloran. En jätteupphandling förbereds där antalet konsultleverantörer ska minskas från dagens cirka 45 till bara mellan tre och fem stycken.

Läs också: Konsultslakt ny trend hos myndigheterna.

Ett av huvudsyftena är att spara pengar. Med färre konsultleverantörer att hantera minskar myndighetens administrativa kostnader, enligt Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson.

Men det resonemanget delas inte av Stockholms stad. Där man tänker precis tvärtom när det gäller antalet it-konsultleverantörer. Stadens cio Anette Holm berättar att hon idag hanterar ett trettiotal olika konsultleverantörer. Utöver detta tillkommer konsulter som enskilda förvaltningar i Stockholms stad upphandlat.

Antalet konsultleverantörer har legat på en relativt stabil nivå över tid och Anette Holm har inga planer på att krympa skaran av leverantörer.
Istället slår hon fast att det krävs ett flertal it-konsultleverantörer för att få rätt kompetensnivå inom hela spektrat av tekniknischer.

– Det är oerhört viktigt att vi får in rätt konsultkompetens inom alla olika teknikområden och för varje enskilt uppdrag. De små konsultbolagen står ju många gånger för den nischade kompetensen. Vi har också paketerat våra upphandlingar så att det blir möjligt för även små och medelstora konsultföretag att vara med och konkurera, säger Anette Holm.

Hon har ställer sig också frågande till att myndigheter verkligen minskar sina administrativa kostnader genom att skära antalet it-konsultleverantörer.

– Jag ser inte riktigt vad besparingen består i. När det gäller konsulttjänster måste man ju ändå upprätta avropsavtal, beskriva uppdragets art och omfattning och sedan följa upp att konsulterna utfört varje enskilt uppdrag som de ska. Administrativt gör det ingen skillnad om man många eller bara ett fåtal konsultleverantörer, säger Anette Holm.

En annan viktig aspekt att ta med i beräkningarna innan man krymper skaran av it-konsultleverantörer är konkurrensaspekten, menar Anette Holm.

– Om man minimerar antalet konsultleverantörer till kanske två tre stycken, då blir det svårt att mindre nischade aktörer att vara med och konkurrera. I Stockholms stad har vi inskrivit i vår upphandlingspolicy att vi också ska titta på hur konkurrensförutsättningarna påverkas vid upphandlingar, säger Anette Holm.

Fakta

Av Stockholms stads totala kostnad för it och telefoni på 1,7 miljarder kronor, är cirka 300 miljoner kronor kostnader för it-konsulter.
It-konsultkostnaden har legat stabil mellan 15-20 procent under de senaste åren.