Digitaliseringen av skolan är inte något som utbildningsminister Jan Björklund, FP, lyfter fram särskilt ofta. Under sin tid som minister har han också motsatt sig en nationell it-strategi för skolan. Samtidigt har allt fler röster höjts för att ta fram en sådan strategi – Lärarförbundet, It och telekomföretagen och Socialdemokraterna är några av dem som drivit frågan de senaste åren. Även Folkpartiets tre allianskamrater har hållit dörren öppen för en skol-it-strategi.

Och nu har utbildningsministern ändrat sig.

– Jag tycker det är bra med en nationell it-strategi och vi kommer att ta fram en sådan, säger Jan Björklund till Computer Sweden.

Tidigare har utbildningsdepartementet lyft fram de skrivningar som finns i läroplanen som tillräckliga och hans statssekreterare Bertil Östberg har talat om att det finns en övertro på strategier. I en intervju nyligen öppnade Bertil Östberg dock försiktigt dörren för en nationell it-strategi och nu tar Jan Björklund alltså steget fullt ut.

– Vi har en läroplan men jag har lyssnat på de synpunkter som förts fram, säger han.

Ändå vill han gärna tona ner betydelsen av en strategi.

– Man ska inte inbilla sig att bara för att vi har det så löser sig allt. Många kommuner har strategier men ändå stora problem.

Enligt ministern kommer uppdraget att ges till Skolverket före valet.

– Ja, vi lämnar över det inom kort så får de börja arbeta på tillsammans med andra aktörer. Det är viktigt att det jobbas igenom ordentligt, säger Jan Björklund.

Fakta

De som förespråkar en nationell it-strategi för skolan pekar på de stora skillnader som finns i it-användningen i olika skolor och ser det som en väg att säkra likvärdigheten i den svenska skolan. I exempelvis våra grannländer Norge och Danmark har arbetet med digitaliseringen av skolan drivits på ett mycket mer målmedvetet sätt än i Sverige.