Datainspektionen har vid flera tillfällen kritiserat användningen av Google Apps i kommuner och i skolor för att inte leva upp till kraven i personuppgiftslagen, pul. Stötestenen har varit hur Google hanterar personuppgifter och det så kallade personuppgiftsbiträdesavtalet som tecknas mellan kommunen och sökjätten. Konflikten har pågått i flera år och pilotfallet kring Salems kommun väntar nu på att tas upp i domstol.

Nu säger Göteborgs stad att de har fått till ett helt nytt avtal med Google som ska uppfylla alla krav när det gäller personuppgiftslagen. Stadens elever använder redan Google för e-post och kommunen tyckte därför att det var viktigt att få fram ett nytt avtal snabbt i stället för att vänta på den rättsliga prövningen.

– Vi har använt Google för e-post sedan tre år tillbaka i våra skolor och det fanns ett stort intresse med anledningen av Datainspektionens kritik att se över det avtalet. Framför allt det personuppgiftsbiträdesavtal som vi har med Google, säger Lars Hermansson som är avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Med det nya avtalet, som skrevs under i måndags, menar kommunen att de kommit till rätta med de punkter som Datainspektionen haft synpunkter på i tidigare granskningar i Sollentuna kommun och i Salems kommun.

– Vi har tagit till oss av de synpunkterna och kombinerat med den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts så känner vi oss trygga med det avtal vi slutit med Google, säger Lars Hermansson.

Enligt honom är Göteborgs stad bland de första kommunerna i Europa att teckna det nya avtalet med Google.

– Avtalet är inte utlagt på Googles webb ännu men min gissning är att detta är det avtal som kommuner nu kommer att få tillgång till, säger han.

I och med det nya avtalet lovar Google till exempel att det ska vara möjligt att information som tas bort ska försvinna från Googles servrar inom 180 dagar och att Göteborgs kommun hela tiden ska ha möjlighet att få information om vilka underleverantörer som används för att driva molntjänsterna. Båda två är saker som Datainspektionen tidigare kritiserat.

I det nya avtalet finns också en ny skrivning om att Google inte får använda information på andra sätt än vad som kommits överens om i avtalet med Göteborgs kommun.

Googles chef för företagstjänster Jesper Ritsmer Stormholt vill inte direkt kommentera varken avtalet med Göteborgs stad eller den pågående rättsprocessen i Salem-fallet. Men han optimistisk.

– Vi är säkra på att våra tjänster är lagliga i Sverige, det är vi, säger Jesper Ritsmer Stormholt.

Han säger också att företaget tagit hänsyn till Datainspektionens åsikter just när det gäller hur länge data sparas på företagets servrar. Jesper Ritsmer Stormholt är noga med att säga att den data som läggs upp inte säljs eller delas med andra. Däremot används den av Google för att utveckla nya tjänster.

– Det är helt essentiellt att vi kan utveckla nya tjänster. De molnleverantörer som säger att de inte använder data för att utveckla nya tjänster kommer heller aldrig att komma ut med nya tjänster eller så är det fel det som de säger, säger Jesper Ritsmer Stormholt.