– Jag är glad att Jan Björklund är beredd att tänka om. Jag tror att det är livsnödvändigt med en it-strategi för att få snurr på utvecklingen, säger Jenny Stanser, rektor på Blommensbergsskolan i Stockholm.

Hon tycker det är viktigt att kompetenshöjning finns med i en strategi och inte bara teknik.

– Det måste finnas med pedagogik och didaktik och det är väldigt viktigt att det finns ett bra, forskningsbaserat, underlag för strategin så att den är förankrad i det man vet fungerar.

Pedagogikforskaren Patrik Hernwall välkomnar en it-strategi för skolan men vill inte ropa hej för tidigt.

– Spontant tänker jag att det handlar om hur uppdraget ska se ut. Det är utbildningsdepartementet som formulerar det och det är viktigt att utredningen inte bara blir ett beställningsjobb med det resultat man vill ha. Men självklart måste det till en strategi – våra nordiska grannar har ju höjt på ögonbrynen under det senaste decenniet åt att vi inte tagit i frågan.

Han vill se en it-strategi som tar ett större grepp och ser på skolans hela uppdrag.

– Det får inte bara handla om datakörkort – vi måste uppdatera skolans sätt att arbeta. Det är oerhört viktigt att de lärare som aktivt utforskar relationen mellan pedagogik, lärande och it är med och leder utredningen och att den tar sikte på att lyfta våra barn till det samhälle de ska in i.

Det finns många bromsklossar på vägen framhåller Patrik Hernwall men med en strategi i ryggen kan skolledarna agera.

– Våra styrdokument är oerhört viktiga. Om man som medarbetare säger nej till dem har man inte i den organisationen att göra. Det handlar inte om den enskilda lärarens personliga övertygelse. Skolans uppdrag är att främja barns lärande, och det är stort förtroende som ligger i det.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har tidigare efterlyst en nationell it-strategi och är nöjd med utbildningsministerns besked.

– Det var mycket trevlig morgonläsning att se att Björklund har ändrat sig. Nu återstår bara att se om vi kan komma överens om vad strategin ska innebära men vi har stora förhoppningar, säger hon.

Hon framhåller att svensk skola måste ligga i framkant om vi ska kunna konkurrera internationellt.

– Att både lärare och elever ska ha tillgång till och kompetens att hantera den digitala värld vi lever i är en självklarhet, säger Eva-Lis Sirén.

Här är några reaktioner från Twitter: