Med en global it-avdelning på 130 personer arbetar Peter Markos med många utmaningar. Han hanterar säkerheten, samt den ständigt föränderliga förteckningen av medlemmar, som behöver tillgång till Rotatys centrala system. Dessutom är han operativt ansvarig för Rotary och ser till att allt från databearbetning till fastigheter, skrivare och affärssystem fungerar.

– Väldigt många känner till vårt namn, men få vet vad vi gör. En välgörenhetsorganisation utvärderas ofta utifrån hur mycket pengar den ger, vilket är perfekt om man äger Gates Foundation. Vi kan ge ett bistånd på cirka 200 miljoner dollar per år. Samtidigt har vi mängder av klubbar och föreningar som utför olika insatser som vi inte alltid har central koll på.

När organisationen ber om donationer, så spelar storleken och profilen på organisationen en avgörande roll. Därför använder Rotary beslutsstöd för att samla data och analysera sin globala påverkan. Organisationen samlar in uppgifter om sina klubbars lokala arbete, oavsett om det gäller städning eller att erbjuda hemlösa skydd.

– Genom sammanställningen kan vi analysera fram den totala effekten av vårt arbete. Vi är i början av den processen, men kan med trovärdighet säga att Rotarys totala samhällseffekt ligger i storleksklassen en miljard dollar. Få andra organisationer har en sådan påverkan och det öppnar dörrar, säger Peter Markos.

Sättet att arbeta är ganska nytt. Ända tills för fem år sedan var målet att använda it för att sänka kostnaderna för Rotary-klubbarna ute i världen.

– Sedan ändrades inriktningen till att på bästa sätt dra nytta av vår viktigaste tillgång, personalen. Att jobba för Rotary handlar om att ge sin tid och sina kunskaper. Bland medlemmarna finns en enorm efterfrågan på hjälp med att skapa sajter, appar och andra funktioner för att utföra fler välgörenhetsuppdrag på effektivare sätt.

Fakta

Namn: Peter Markos

Bor: Chicago

Utbildning: kandidatexeman i företagsekonomi och en MBA-examen från Chicago-universitetet.

Familj: Gift, har en femårig son, en tvåårig dotter och ett jätteakvarkum med mängder av saltvattenfiskar.

Läser: A Game of Thrones, av George . Martin. Försöker bestämma om boken eller HBO-serien är bäst.

Nästa karriärsteg: Sannolikt ett kommersiellt företag med samma utmaningar som idag, att förena it och affärer.