Computer Sweden kan i dag som första tidning offentliggöra uppgifter som de senaste veckorna sysselsatt makthavare inom it-, telekom- och mediasfärerna, finansiella institutioner och rentav landets högsta politiska ledning. Det handlar om en upptäckt som har potential att vända upp och ner på en av vår tids största politiska stridsfrågor: tv-avgiften.

Enligt vad Computer Sweden erfar kom det första larmet den 6 mars, från nätverkstekniker på operatören Telenor. Teknikerna hade upptäckt en ovanligt hög energiförbrukning från en handfull servrar i operatörens gigantiska datacenter under hoppbacken i Holmenkollen utanför Oslo. När teknikerna granskade saken visade det sig att servrarna tillhörde videotjänsten Netflix och placerats i datacentret bara dagar tidigare, efter att Telenor och Netflix undertecknat ett omstritt samtrafiksavtal.

Telenors tekniker kunde härleda energispiken till en viss integrerad krets i Netflix-servrarna, en så kallad asic, application-specific integrated circuit, en krets som normalt inte hör hemma i en serverhall. Såvida inte servern har en väldigt specifik uppgift.

De förbryllade teknikerna gick vidare i sin utredning med att granska nätverkstrafiken till och från servern. Efter att ha isolerat och räknat bort en stor mängd videotrafik återstod en inkommande trafikström som teknikerna med hjälp av så kallad deep packet inspection kunde konstatera var identisk med blockkedjan som bildar kryptovalutan bitcoin. Och det var enorma mängder bitcoin som skickades till datacentret i Holmenkollen.

Det sista steget i Telenors nätverksteknikers utredning var att ta reda på var bitcoin-trafiken kom ifrån. Det visade sig vara mycket enkelt, men resultatet var desto märkligare: samtliga strömmar kom via svenska och norska nätverksadresser ägda av Google, adresser som Google enbart tilldelar företagets populära tv-dongel Chromecast.

Vad som sedan följt är en händelsekedja som steg för steg sökt sig allt högre upp i makthierarkin. Larmet från teknikerna togs omedelbart till Telenors vd och teknikchef, som när de insåg allvaret skapade underhandskontakter med myndigheter i Norge och Sverige. Norska tv-verket, Det Norske Samkringkastning, genomförde för två veckor sedan tillsammans med svenska försvarets forskningsanstalt FOI djuptester av såväl ett antal Chromecast-enheter som Netflix servrar och kunde konstatera att de är hackade redan på fabriksnivå. Asic-kretsen på Netflix servrar har en motsvarande asic inbyggd i Chromecast. Det är den sistnämnda som står för själva bitcoin-utvinningen, medan processorkraften hämtas från Netflix enorma cdn-nätverk.

Helt enkelt: när en Chromecast-användare pluggar in sin enhet och öppnar Netflix-appen börjar utvinningen av bitcoin. Och det i en rasande hastighet. Bara i Sverige utvinns bitcoin med ett marknadsvärde av flera tiotals miljoner kronor - varje dag.

Vad Computer Sweden erfar har svenska och norska myndigheter i diskussioner med Googles och Netflix högsta ledning fått beskedet att företagen ser sig som helt oskyldiga och utsatta för ett hack från tredje part, men att kontrollen över de bitcoin som skapats nu ligger i ett särskilt joint venture företagen skapat när de själva upptäckt vad som pågår. Och det är här som frågan blivit politiskt sprängstoff.

Google och Netflix har nämligen erbjudit svenska myndigheter att de bitcoin som utvinns från Sverige placeras i en särskild fond med syfte att stärka och utveckla svensk tv. Summorna det handlar om skulle kunna göra den omdiskuterade svenska tv-avgiften till historia.

I söndags hölls ett blixtinkallat möte på Rosenbad mellan kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, it-minister Anna-Karin Hatt, vd:arna på SR, SVT och UR samt en vikarierande handläggare från finansminister Anders Borgs stab. Syftet med mötet: att övertyga public service-ledningarna om det nya upplägget. Enligt uppgift till Computer Sweden slutade dock mötet i oenighet, eftersom främst SVT:s vd Eva Hamilton vägrar acceptera Googles och Netflix motkrav att regeringen ska public service-klassa Youtube och Netflix svenska tjänst.

Trots det har ärendet hamnat som en sekretessklassad punkt på det kommande regeringssammanträdet, på torsdag morgon, efter en direkt order från den vikarierande handläggaren från finansminister Anders Borgs stab. Finansministern, som tidigare varit starkt skeptisk till bitcoin, uppges inte kunna bortse från den ekonomiska och politiska uppsida ett slopande av tv-avgiften till förmån för bitcoinfonden kan ge under supervalåret.

Uppdaterat: Läs uttalandet från regeringen här.