Eduroam är ett nätverk som knyter samman wifi-nät inom forsknings och utbildningsväsendet runt om i världen. Tanken att det ska gå enkelt för studenter och forskare att koppla upp sig på varandras trådlösa nätverk utan att behöva nya inloggningsuppgifter. Nu bjuds även svenska grundskole- och gymnasieelever in att vara med i nätverket via ett avtal mellan Skolfederation och Sunet.

De flesta uppkopplingsplatserna finns på universtitet och högskola, men även på vissa bibliotek och på offentliga platser som Centralstationen i Stockholm och Arlanda går det att hitta nätverk genom Eduroam. Sammanlagt finns det över 500 platser runt om i landet där det går att koppla upp sig. I och med det nya avtalet väntas de platserna bli fler allt eftersom fler grund och gymnasieskolor ansluter sig. Först ut är kommunala skolor i Linköping och Kungsbacka.

– Där har vi dragit igång ett pilotprojekt, säger Robert Sundin som ansvarar för Skolfederation på Punkt SE.

Skolfederation drivs av Punkt SE och har som mål att skapa ett gemensamt system för att elever och lärare ska kunna logga in på olika utbildningstjänter.

– Det är ett problem i skolan att man har en mängd olika inloggningar till olika tjänster och läromedel, säger Robert Sundin.

Inbyggt i systemet finns även funktioner som gör att elever inte behöver skicka personuppgifter till varje tjänst de använder.

I dag finns ungefär 25 kommunala skolhuvudmän och lika många tjänsteleverantörer med i Skolfederation.