Barack Obamas plan för att stoppa NSA insamling och lagring av bland annat telefonidata är ett bra första steg. Men det krävs betydligt mer om USA-medborgarnas integritet ska skyddas.

Obama avslöjade planen under torsdagen. I ett uttalande uppgav han att bästa vägen framåt är att myndigheterna inte samlar in eller lagrar data i stora mängder. Enligt presidenten är planen att data ska finnas hos operatörerna som förväntas lagra uppgifterna lika länge som idag. Myndigheter som vill ha tillgång till data ska enligt förslaget behöva gå via domstol, förutom i nödsituationer, vilket dock inte är definierat. Förslaget måste godkännas av kongressen för att gå igenom.

Flera bedömare karaktäriserar förslaget som en förbättring, som dock inte är tillräcklig för att skydda medborgarnas integritet.

– Presidentens plan är ett stort steg i rätt riktning och ett framsteg för integritetsfrågan. Men det här måste vara början på en övervakningsreform, inte slutet, säger Anthony Romero, som är vd för American Civil Liberties Union, till IDG News.

Marc Rotenberg, som är vd för Electronic Privacy Information Center, är tveksam till Obamas beslut att utöka NSA:s nuvarande gräns för datalagring med 90 dagar för att ge kongressen tid att agera.

– Vi anser att presidenten inte bara kan förnya de befogenheterna för NSA att samla in telefonidata när gränsen löper ut i mars, uppger han till tidningen CSO Online.

Rebecca Herold, som är integritetsförespråkare och författare till bloggen Privacy Professor, uppger att Obama inte hanterar ett antal viktiga frågor, exempelvis etableringen av en specifik position som ska ansvara för att säkra insamlade data.

– Helt ärligt så tror jag inte att NSA begränsar lagringen av data de samlar in till de indikerade fem åren, trots kraven, säger Herold.

Dessutom så saknas krav på att NSA ska genomgå integritetsgranskningar, på det sätt som andra myndigheter måste göra. Vidare borde myndigheten redovisa sin datalagring till en extern revisionskommitté, anser hon.

– De ökar hela tiden sin lagringskapacitet och samlar in data, utan att göra sig av med data. Därför bör en extern revisor säkerställa att motsatsen gäller, säger hon.

Istället för Obamas förslag vill integritetsförespråkarna se att den amerikanska lagen USA Freedom Act går igenom. Den kräver att myndigheterna filtrerar och rensar bort information som har samlats in av misstag.

Vidare så planeras en myndighet, OSA, Office of the Special Advocate som ska företräda integritetsintressen innan ansökningar behandlas av slutna domstolar och insamling och lagring inom NSA godkänns enligt lagen Foreign Intelligence Surveillance Act.

– Den lagen är mer begriplig och det är avgörande att den går igenom för att åtgärda mycket av det som är fel med dagens övervakning, säger Jennifer Granick, som är direktör för forskningscentret Center for Internet and Society på Stanford Law School.

Fakta

NSA:s insamling av stora datamängder, som spänner från telefondata till e-post och interrnetrelaterade aktiviteter, kom till som ett resultat av utläckta dokument från den tidigare NSA-anställde visselblåsaren Edward Snowden.

NSA:s aktiviteter är en del av ett antiterroristprogram som har retat upp många utländska myndigheter, även sådana som är vänligt sinnade till USA och övervakningen har lett till försämrad försäljning för amerikanska företag i andra länder.