När infrastrukturen för BankID byggs om under året fasas Linux ut. Det beskedet ger Johan Eriksson, vd på Finansiell Id-teknik som förvaltar BankID.

– BankID har funnits i 13 år och utvecklats löpande. Nu har vi kommit till ett läge där det krävs en större renovering. Då är vi tvungna att prioritera vad vi ska lägga pengar på och där hamnar tyvärr Linuxanvändarna i kläm. Men vår förhoppning är att de går över till Mobilt BankID, säger han.

– Totalt finns 7,3 miljoner BankID och av dem räknar vi med att lite drygt 5 000 kör Linuxversionen. Det är tyvärr en för liten användarbas. Men om den communityn skulle växa framöver får vi självklart ompröva beslutet.

Eftersom förändringen sker successivt hos olika myndigheter och banker under året försvinner inte Linux samtidigt överallt.

– Därför är det bra om Linuxanvändare redan nu tittar på om de kan gå över till Mobilt BankID så att de inte hamnar i läget att de plötsligt inte kan använda BankID, säger Johan Eriksson.

När det gäller e-deklarationen ska Linux fungera även i år eftersom Skatteverket inte byter infrastrukturen förrän i höst.

Fungerar Mobilt BankID överallt i dag? 

– Ja, på alla större företag och myndigheter och alla bankerna ger ut Mobilt BankID till sina kunder.

Omgörningen av infrastrukturen innebär stora tekniska förändringar och tanken är att vanligt BankID ska fungera på ett liknande sätt som det mobila så att informationen som myndigheten visar upp skiljs från den inloggning och identifiering som sker centralt.

På så sätt slipper myndigheterna integrationen och förvaltnings- och supportkostnaderna sjunker, säger Johan Eriksson.

– Men de användare som inte använder Linux ska inte behöva märka någon skillnad.

Mobilt BankID är på väg att bli det mest använda redan – är det någon idé att satsa pengar på BankID? Är det inte på väg ut?

– Nej, det tror jag inte. Även om mobilt växer fortast försvinner det inte så snabbt. Flera av bankerna använder ju också själva BankID och kort i hög grad.