Konsumentverket har kommit överens med operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre om nya bestämmelser för hur täckningskartorna ska se ut så att de blir mer rättvisande. Täckningen delas in i tre nivåer - bastäckning, god täckning och mycket god täckning. De ska bli jämförbara mellan operatörerna och går att kontrollera med hjälp av mätning.

Operatörerna ska också ge tydligare information om vilken mottagningsförmåga olika mobiltelefonmodeller har och förbinder sig att deras marknadsföring inte lovar att täckningen är bättre än den är.

– Nu ska det inte längre gå att locka med en tjänst som inte håller vad den lovar, säger konsumentsombudsmannen Gunnar Larsson i en kommentar.

Överenskommelsen är en del av ett regeringsuppdrag som överlämnades i dag där PTS och Konsumentverket sett över vad som kan göras för att förbättra den information mobilkunderna får framför allt kring mobiltäckningen.

It-minister Anna-Karin Hatt säger i en kommentar att täckningen är en av de viktigaste pusselbitarna när konsumenterna väljer abonnemang.

– Därför måste täckningskartorna vara begripliga och stämma överens med verkligheten. Förutsatt att operatörerna nu gör det de har förbundit sig till kommer både de och mobilanvändarna att bli vinnare på den här överenskommelsen, säger hon.

Operatörerna har nu resten av året på sig att förändra sina kartor och sin information. Vid årsskiftet ska arbetet vara klart och Konsumentverket ska följa upp överenskommelsen under nästa år.