Stort tack till Viktor Klang, chefsarkitekt på Typesafe, för hjälp med förklaringarna. Typesafe utvecklar bland annat ramverk och mellanprogram för språken Java och Scala.