Grafik: Hoppa direkt till lönestatistiken.

Den procentuella löneökningen för olika kompetensområden är en bra mätare på vilka trender som gäller för tillfället. När analysföretaget Eastbrook presenterar It-lönebarometern 2014 är det uppenbart vilka trender som dominerar. I topp ligger nämligen kompetensområdet sökmotorer med en löneökning på 5,2 procent, vilket är en bra bit över den genomsnittliga löneökningen på 2,9 procent.

Läs även: Så stor blir din löneutveckling under karriären

Eastbrook har tagit fram en lista med löneökningar på 15 kompetensområden och enligt vd:n Kristian Sundberg ger listan en tydlig bild av de trenderna som driver utvecklingen.

Den första trenden är jakten på digitala affärsmodeller.

– Allt fler företag flyttar över sin affär till nätet. Efterfrågan på kompetens inom bland annat sökmotorer, webbutveckling och mobila appar ökar, säger Kristian Sundberg.

Andra trenden är övergången till molnet.

– Alla organisationer står inför den utmaningen i dag. Det är ett fenomen som fått en bred spridning och som har stor strategisk betydelse.

Tredje trenden är att företagens försök att hitta nya affärsmöjligheter i dataanalys. Det gäller att hitta och analysera olika typer av data och dra de rätta slutsatserna om hur de påverkar ens affärsmodell.

– De här tre trenderna förklarar varför kompetensområdena på vår lista utvecklas bättre än andra. Samtidigt är det på sin plats att påpeka att den tredje trenden inte har kommit lika långt som de två andra.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning