Molnet är världens sjätte största land om man ser till elkonsumtionen - efter Kina, USA, Japan, Indien och Ryssland. Därför spelar det stor roll vilka energival de stora it-jättarna gör. En ny rapport från Greenpeace visar att det ser väldigt olika ut på den fronten.

Apple är bäst i klassen som har målet att enbart använda förnybar energi i sina datacenter. På de senaste tre åren har företaget lyckats gå från 35 procent förnybar energi i sina anläggningar till 75 procent i dag.

Facebook har också gjort framsteg visar rapporten. Inte minst lyfts datahallen i Luleå fram som ett exempel på en grön satsning eftersom elen där kommer helt och hållet från vattenkraft.

Ungefär hälften av Facebooks el kommer i dag från förnybar energi. Det är lite bättre än Google som nu är uppe i 34 procent ren energi i sina datahallar. Både Facebook och Google får dock kritik för att de gått med i organisationen American Legislative Exchange Council som enligt Greenpeace är en grupp som förnekar klimathotet.

Men det finns andra som inte arbetar lika målmedvetet. IBM satsar storskaligt på molnet men har inte en tydlig strategi för hur energiförbrukningen ska bli mer grön. I dag ligger andelen förnybar energi på 15 procent men Greenpeace hoppas att IBM ska använda sitt inflytande och efterfråga grön el i betydligt högre grad.

Sämst i klassen är Twitter som inte överhuvudtaget redovisar någon information om sin energiförbrukning eller vilken typ av energikällor som används.

Fakta

1. Apple
2. Facebook
3. Google
4. Yahoo
5. Microsoft
6. Ebay
7. Equinix (globalt datacenterföretag)
8. IBM
9. Telecity (globalt datacenterföretag)
10. Amazon
11. Digital Reality Trust (världens största datacenterföretag)
12. Dupont Fabros Technology (datacenterföretag i USA)
13. Twitter
Källa: Greenpeace