Samtliga aktörer inom såväl bransch som utbildningsväsende är överens om att it i skolan måste prioriteras högre. Nyligen bytte till och med utbildningsminister Jan Björklund fot i frågan.

En återkommande åsikt är att det krävs central samordning och centrala satsningar. En aktör med möjlighet att genomföra sådana satsningar är KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, som är högskolornas forskningsfinansiär och har uppdraget att stärka Sveriges konkurrenskraft. Dessutom har KK-stiftelsen som en av tre huvudpunkter i sina stadgar att främja just informationsteknologi.

Trots det ställer sig KK-stiftelsen kallsinnig till att stöda forskningsprojekt kring it i utbildningen. Under de tre senaste åren som redovisats, 2010-12, delades sammanlagt 971 miljoner kronor ut. Av dessa gick endast 500 000 kronor till ett projekt som berör it i utbildningen, vilket motsvarar 0,5 promille av de totala bidragen under de tre åren.

Patrik Hernwall är docent på institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. 2009 var han aktiv i ett forskningsprojekt kring it i skolan som fick bidrag från KK-stiftelsen.

– It är ett viktigt pedagogiskt redskap i skolan och någon borde ta tag i området. KK-stiftelsen var på väg att bli den kraften, men blev det inte. Med tanke på kunskapsläget i stort och det uttryckliga uppdraget 'att främja informationsteknologi' skulle KK-stiftelsen kunna bli en betydande kraft i det här sammanhanget, säger Patrik Hernwall.

Även Stig-Roland Rask är kritisk till KK-stiftelsen. Han arbetade på KK-stiftelsen fram till 2009 och är konsult i egen regi i dag. Han ägnar sig bland annat åt att föreläsa om unga och internet.

– Sedan 2010 har KK-stiftelsen koncentrerat sina satsningar till andra områden än it i utbildningen. På nittiotalet var Sverige världsledande vad gäller it i skolan, men sedan 2002 är det upp till varje kommun att satsa inom området, säger Stig-Roland Rask.

Han tycker att vi Sverige ska ta lärdom av övriga nordiska länder.

– Våra grannländer har varit mycket tydligare vad gäller att stimulera it i skolan.

Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen, tycker inte att skol-it ingår i stiftelsens åtaganden.

– Vi arbetar med olika typer av satsningar. Att satsa på it i utbildningen är inte ett uppdrag för stiftelsen, det ingår inte som ändamålsparagraf i våra stadgar, säger hon.

Hon säger KK-stiftelsen tidigare har satsat flera hundra miljoner kronor på it i utbildningen, men att styrelsen nu har prioriterat andra områden.

– Men det kan komma upp igen, besluten omprövas regelbundet. Styrelsen har ett strategiskt möte i september varje år, säger Madelene Sandström.

Fakta

KK-stiftelsen bildades 1995 med ett startkapital på 3,6 miljarder kronor som kom från de avskaffade löntagarfonderna. Sedan starten har 8,4 miljarder kronor delats ut till fler än 2 300 projekt. I år ska 400 miljoner kronor delas ut.

KK-stiftelsen satsar på utveckling vid Sveriges universitet och högskolor, i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering.

Det enda forskningsprojekt med anknytning till it i utbildningen som fått bidrag av KK-stiftelsen under de tre senast redovisade verksamhetsåren var ”Satsning på IT i högre utbildning/avancerad nivå – pilotprojekt” vid Högskolan i Skövde som fick 500 000 kronor. Det bidraget delades ut 2010.