Totalt har Kingfisher 1 000 butiker i nio länder. Målet för jättekoncernen är att få ett helikopterperspektiv på hela sin logistikkedja. Ansvarig för projektet blir styrelseordförande Steve Willett, som tog över it-ansvaret från företagets tidigare CIO Michael i fjol. Den senare var nyligen i Stockholm och berättade om projektet på SAP:s användarkonferens i mars.

Bell hade stakat ut vägen för att centralisera och standardisera på SAP:s affärssystem Business Suite på HANA-plattformen för att få en enhetlig vy av alla företagets produkter och de 78 000 anställda, innan han slutade. När han började på Kingfisher, så hade företaget mängder av olika anpassade SAP-system. Projektet innefattar att satsa på ett enda affärssystem för att erbjuda företagsomfatatnde integration och samtidigt standardisera infrastrukturen, med servrar, lagring och användarutrustning.

Företaget genomförde ett pilotprojekt i sitt franska dotterbolag Castorama i fjol under ledning av Michael Bell, som numera arbetar som rådgivare
I februari blev koncernen klar med en utvärdering av projektet som visade att det var möjligt att införa plattformen i hela koncernen och samtidigt att flytta till webben och en mobilbaserad arkitektur.

Totalt har företaget lagt nästan en tredjedel, 32 procent, av sina investeringar på 367 miljoner pund på it, logistik och att skapa en flerkanalsstrategi. I år planerar företaget att öka andelen till 40 procent. Ökningen ska bland annat gå till att bygga ut företagets marknadskanaler online.