Förra året fick Radiotjänst 100 000 nya licensbetalare, vilket är nytt rekord. I vanliga fall ligger snittet på omkring 10 000 nya licensbetalare per år.

– Huvudskälet till ökningen är att datorer, surfplattor och andra enheter med internetanslutning numera är avgiftsbelagda, detta sedan tv-kanalerna började med direktsändning över nätet, säger Radiotjänsts vd, Carl-Gustav Johansson, till Nyhetsbyrån Siren.

Siffran framgår av Radiotjänsts årsredovisning, där bolaget konstaterar att de 120 extra miljoner som dragits in gör att avgiften inte kommer att behöva höjas lika mycket som planerat.

"Denna kraftiga tillväxt innebär att bortfallet minskat med i stoleksordningen 15-20 procent och bidrar också med att stärka rundradiokontots ekonomi med 120 miljoner kronor. I förlängningen innebär det även att behovet av befarade kraftiga avgiftshöjningar, från och med 2015, minskar", skriver Radiotjänst i årsredovisningen.

Omkring 500 personer har överklagat sin tv-avgift under 2013, en klar ökning mot det normala, omkring 150 personer.