EU:s datalagringsdirektiv fördes in i svensk lag första maj 2012 och det är PTS som ska se till att de efterlevs. PTS jurist Staffan Lindmark har ännu inte tagit del av EU-domstolens dom, men tror inte att den kommer att få någon betydelse i Sverige på kort sikt eftersom det är tillämpningen av direktivet i svensk lag som gäller här.

– Vi måste analysera vilken betydelse domen får. Det är inte helt klart om domen får betydelse på kort sikt. Men på längre är det klart att direktivet måste göras om och det kommer säkert påverka även den svenska regleringen, säger han.

EU-domstolen slår bland annat ned på att EU-direktivet inte är tillräckligt tydligt i samband med vilka brott den lagrade informationen får användas. Här anser PTS att de svenska reglerna är tydliga.

– Där har vi väldigt strikta regler i Sverige. I den svenska lagstiftningen får de här uppgifterna bara användas för att utreda en viss typ av brottslighet, säger Staffan Lindmark.

Just nu finns inga liknande mål som de som tagits upp av EU-domstolen i Sverige och Staffan Lindmark säger att PTS inte kommer att avgöra några ärenden kring datalagringsdirektivet innan frågan utretts närmare. Om det på sikt blir aktuellt att skriva om EU-direktivet efter domstolens beslut så är det något som riksdagen måste ta ställning till hur det ska byggas in i svensk lag.