Grunden för Akamai är ett snillrikt sätt att lösa flaskhalsproblemet som uppstår i peeringen mellan internetoperatörer. Webbens skapare Tim Berners-Lee insåg tidigt att det skulle bli problem att överlämna trafiken mellan internetoperatörerna. Därför formulerade han problemet och gav det som en utmaning för sina kollegor att lösa. Problemet löstes av en grupp matematiker vid MIT i Boston och 1998 grundades Akamai. Idag omsätter företaget omkring 8 miljarder kronor och har 3 000 anställda, varav 20 finns i Solna utanför Stockholm.

I dag har företaget sina egenutvecklade program som körs på 150 000 egna servrar. I kombination med det egna programmet hittas hela tiden den bästa vägen för ip-paketen för kunderna som är anslutna till Akamais nät. Bland kunderna märks Apple. Microsoft och Nasdaq OMX.

En spinoff är att Akamai också kan blockera skadlig trafik som försöker ta sig in i kundernas nät. Henrik Åslund, som har titeln senior solutions engineer på Akamai, beskriver säkerhet som en fråga om att minimera risker.

– Riskerna vi för det mesta minimerar är Ddos-attacker mot nätverkslagret. Vi filtrerar bort alla attacker på layer tre och fyra.

Akamai accepterar bara trafik av typen http och https.

– Alla annan trafik filtreras bort och det rör sig om enorma mängder.

Därför anser han det är relevant att säga att Akamai hjälper till att hålla rent på internet.

– Vissa attacker är stora nog att helt fylla peeringpunkterna mellan internetoperatörerna.

När företaget får en ny kund, till exempel, ett stort e-handelsbolag, så pekas trafiken för kundens domän om till Akamai. Företaget har också en stora konsultorganisation, som optimerar funktionen och analyserar säkerheten hos kundernas webbplatser. I samverkan med kunden analyseras kundens trafik och utifrån analysen skapas ett regelverk.

– Det regelverket uppdateras regelbundet. Här bidrar också vår stora utvecklingsavdelning.

Den här säkerhetstjänsten lanserades alltså så sent som för tre år sedan och den förstärktes nyligen genom köpet av Prolexic för 2,5 miljarder kronor.

– Genom köpet blir vi bättre på att skydda hela datacenter.