Om man går igenom listan på Googles förvärv de senaste åren kan man urskilja ett tydligt mönster. Det har köpts robotbolag efter robotbolag. Ja, just robotbolag. Schaft, Industrial Perception, Redwood Robotics, Meka Robotics, Holomni, Bot & Dolly och Boston Dynamics har alla sin verksamhet inom området, även om de har olika specialiteter.

Det här är företag som utvecklar produkter inom områden långt ifrån Googles kärnverksamhet, som fortfarande är annonsförsäljning på sök. Det är också företag som inte kommer att bidra till vare sig omsättnings- eller vinsttillväxt på lång tid.

Så varför gör Google de här förvärven?

De har råd. Och Google ser en affär i de här områdena, om än på lång sikt.

Samma tendens finns hos Facebook. Mark Zuckerberg pratar anmärkningsvärt mycket om drönare och har också anställt en handfull specialister. Facebook har också lagt beslag på Oculus VR, som utvecklar glasögon för en virtuell verklighet.

Det raljeras över Googles och Facebooks till synes aparta förvärv och prislappen på affärerna, men man ska ha i minne att i it-branschen går det snabbt vid teknikskiften. Att missa någonting kan kosta.

Den ledande ordbehandlaren på 1980- och början av 1990-talet, Wordperfect, hängde inte med när Microsoft revolutionerade pc-världen med Windows – och blev hopplöst frånsprungen. I den relativt korta it-historien finns åtskilliga exempel på mjukvaruföretag som underskattat teknikskiften. Det kan kosta skjortan.

Det är som sagt lätt att raljera över Facebooks och Googles lite ”galna” satsningar och för tidigt att säga vad de mynnar ut i, men att företag vågar bryta sig loss från kvartalshetsen och satsa visionärt på långsiktighet förtjänar snarare beröm. Det visar också på ett stort mått av självförtroende.