Åtminstone kommer tillsynsmyndigheten PTS inte kräva att operatörerna lagrar och lämnar ut trafikdata. Det är resultatet av PTS tolkning av domstolens beslut.

- Lagen om elektronisk kommunikation finns bland annat till för att värna enskildas integritet och dessa skyddsregler gäller även fortsättningsvis. Däremot ser vi stora svårigheter att vidta åtgärder utifrån de särskilda reglerna om datalagring som utgör undantag från de integritetsskyddande reglerna, säger PTS generaldirektör Göran Marby i ett pressmeddelande.

Omedelbart efter EU-domstolens beslut slutade operatören Bahnhof att lagra trafikdata, men även Tele2 och Teliasonera har krävt besked från myndigheterna.