Med sikte på reklammarknaden


"Marknadsavdelningar ställer andra krav. De ställer krav på helhetslösningar där både it och kommunikation ingår", säger Jerker Lindsten på HiQ.

Det bakomliggande skälet är välkänt vid det här laget: Marknadsavdelningarna är mer involverade i it-besluten. Digitaliseringen har kommit långt just på det området.

HiQ är ett av it-bolagen som har upptäckt en ny marknad.

– Det är en del av våra kundgrupper som vill att vi ska gå den här vägen, säger Jerker Lindsten, som är vd för HiQ i Göteborg.

– Marknadsavdelningar ställer andra krav. De ställer krav på helhetslösningar, där både it och kommunikation ingår.

HiQ har anställt ett hundratal personer i Norden, som har en bakgrund som interaktionsdesigner, art directors, copywriters och folk med expertkunskap inom grafik, 3d-modellering samt film och ljud.

– Vi vill att det här ska genomsyra hela bolaget. För att få en kritisk massa har vi ett antal kompetenscentra, där vi bygger ihop det här. För närvarande i Göteborg, Stockholm och Helsingfors.

Som exempel på att it och kommunikation flyter ihop tar Jerker Lindsten fordonsindustrin, där marknadsavdelningarna är mycket aktiva när det gäller olika typer av it-investeringar.

De ser en möjlighet att komma närmare fordonsägaren och kunna rikta erbjudanden.

– Dessutom har eftermarknaden blivit mer intressant för fordonstillverkarna. Tidigare har det varit så att när man väl sålt en produkt så brukar återförsäljaren ta vid. Men med alla uppkopplade tjänster kan fordonstillverkaren fortsätta kommunicera med slutkunden och skapa ett nytt segment av tjänster. De kan skicka ut erbjudanden om att det till exempel finns en utökad tjänst för musik.

Med alla data som finns i dag skapas stora möjligheter för marknadsavdelningarna att hitta rätt erbjudanden att skicka ut vid rätt tidpunkt till kunderna. Detta förutsatt att det görs en bra analys.

– Det är en enorm kunddatabas online som de har om hur användarna beter sig och interagerar med produkterna. Det är något de kan skapa nya smarta tjänster runtomkring, säger Jerker Lindsten.

Ännu en faktor som skyndar på utvecklingen är mobiltrenden. I dag måste alla företag utgå från att deras kunder har ständig tillgång till en smarttelefon och att de kan ge erbjudanden till folk som är i rörelse. Tidigare var det stora tv-kampanjer, nu är det erbjudande till människor som till exempel sitter på en buss med en betydligt mindre skärm.

Det innebär att it-konsultbolagen möter en helt ny typ av konkurrenter. Det innebär också ett annat sätt att sälja.

– Reklambyråer har inte it eller produktutveckling i sitt DNA, i motsatt till oss. De bygger upp en egen teknisk kompetens som de ofta kallar digitala avdelningar. Marknadsavdelningarna vill oftare att man "pitchar", alltså presenterar ett projekt. Det är helt annorlunda än när man säljer till it-avdelningarna. De är också vana att köpa hela projekt, inte ett visst antal konsulter. 

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning