Eden Zoller, expert på mobilbetalningar på analysföretaget Ovum, tycker att Facebooks satsning på betalningstjänster är väntad. Tjänsterna är allt mer populära hos konsumenterna, särskilt på de omogna marknader som Facebook har ambitionen att dominera framöver.

Facebooks användarbas på nya marknader växer snabbt, i Asien blev 200 miljoner människor medlemmar under sista kvartalet förra året. Men när det gäller mobilbetalningar och andra finansiella tjänster har Facebook en stor utmaning framför sig: konsumenternas förtroende.

Enligt Ovums senaste stora konsumentundersökning var det bara 1 procent av de svarande som skulle ha förtroende för Facebook som leverantör av mobilbetalningar, jämfört med betydligt högre förtroendesiffror för banker (43 procent) och kreditkortsföretag (13 procent).

"Det återstår också att se hur väl Facebook lyckas ta fram en mobilbetalningslösning givet hur dåligt track record företaget har inom mobil e-handel. Den virtuella valutan Facebook Credits kom ingen vart och lades ner förra året, och den primära mobilhandelslösningen i dag, Facebook Gifts, har hittills mött ljumma reaktioner från användarna", skriver Eden Zoller på Ovum i en kommentar.