Internet ökar förmågan att samla in, lagra och analysera data till den milda grad att en ny tidsålder för övervakning har inletts. Det säger Bruce Schneier, aktuell med boken Carry On, under ett ledningsanförande på Source-konferensen i Boston.

– Förväntningarna har varit att internet ska ge de maktlösa ökat inflytande, i form av gräsrötter, minoriteter och marginalgrupper. Så har skett under många år. Men nu har myndigheterna kommit ifatt. De är bättre förberedda på att använda sin makt än små, disparata grupper, säger han till IDG News.

Mikko Hyppönen: "Nätet byggdes inte för övervakning"

Tidigare har små grupper varit flexiblare och snabbare på att anamma ny teknik. Men allt fler myndigheterna startar forsknings- och teknikinstitutioner i teknikens frontlinje. Nu ligger de snäppet före användare och mindre organisationer.

– Samtidigt som sociala nätverk möjliggjorde revolutionerna i flera arabländer, har Facebook och andra forum använts av protesterande grupper för att organisera sig och sedan myndigheterna för att arrestera dem, säger Bruce Schneier.

Att data är en biprodukt från datorer är inget nytt. Men när allt större delar av den mänskliga interaktionen sker via datorer, skapar det fundamentala förändringar. I morse hade jag en konversation via direktmeddelanden. Den producerade mängder av nya data, både metadata och data om konversationen i sig, säger han.

Tidigare slängdes väldigt stora mängder data, som nu kan lagras. Vi rör oss mot en punkt där vi kan lagra allt. Myndigheternas löften om att de bara samlar metadata och inte lyssnar på telefonsamtal eller läser e-post är inte sanningsenliga, uppger han.

– Metadata är på många sätt mer intima än själva konversationerna, eftersom de talar om vart vi går, vilka intressen vi har, våra relationer, alltså vilka vi är, säger han.

Övervakningen sker ofta utan medgivande eller samförstånd. Ingen kan tvingas bära apparater som möjliggör övervakning, men mobiltelefonerna blir allt vanligare.

– Vi avslöjar inte för myndigheter när vi blir vän med någon, men vi berättar det på Facebook, säger Schneier.

Därför har Bruce Schneier inget Google- eller Facebook-konto.

– Ifall jag registrerar mig på Facebook publicerar jag en ganska korrekt lista över mina vänner, säger han.

Fakta

Bruce Schneier har gjort sig känd som författare, säkerhetsguru, bloggare och teknikchef på Co3 Systems. Konflikten blir allt större mellan värdet av data och integritetsproblemen, spår han.

Det finns ett värde i att säga till Google var användaren befinner sig, eftersom vi kan få bättre trafikinformaiton.

Det finns också ett stort värde att lägga medicinsk information i databaser och låta forskare undersöka dem.

Men det måste ställas emot den personliga integriteten. Att anonymisera data är svårare än vad folk tror. Ett sätt att uppnå balans mellan de olika intressena är att kräva mer integritet för individer och mer genomlysbarhet från organisationer som samlar in data.