Trenden är tydlig. Företagen är ute efter erfarenhet när de letar projektledare. För projektledare som är 30 år eller yngre ligger den genomsnittliga månadslönen på strax över 35 000 kronor i månaden medan åldersspannet 31–40 år kan hämta ut nästan 45 000 i månaden.

CS Jobb i går: Han är projektledare för Star Wars.

– Företag efterfrågar människor som har en djup förståelse av it och som även förstår den affärsmässiga biten av projekten. Då behöver man ha varit ute i arbetslivet en del, säger Kristian Sundberg, vd på Eastbrook Information Lab som gör undersökningen It-lönebarometern.

Han tror att en förklaring till de stora skillnaderna i löner kan ligga i projektledning som yrkesroll. Eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig är det inte alltid som företagen ser på projektledning på samma sätt.

– I synnerhet yngre projektledare bör vara nyfikna och öppna för bredare perspektiv. Det handlar om att inte enbart se de projektrelaterade aspekterna, utan om att också lyfta blicken och förstå vad projekten ska åstadkomma i slutändan. Det är skillnaden mellan att se sig själv som murare eller katedralbyggare.

Unga projektledare prioriterar inte heller lönen lika högt.

– Lönen är inte lika viktig när man söker sitt första jobb, men värderas desto högre när det är dags för nästa anställning.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Så här mycket tjänade projektledare inom it 2013, enligt löneundersökningen It-lönebarometern:

30 år och yngre: 35 264

31–40 år: 44 294

41–50 år: 46 337

51–60 år: 48 515