Sakernas internet, eller internet of things, är i sin linda. Nyligen släppte nätverksföretaget Cisco en rapport där det framgår att det idag finns omkring 10 miljarder saker uppkopplade mot internet. Det kan vara allt från komplexa industriella konrollsystem till enkla prylar i ett hemmanätverrk och många fler uppkopplade saker ska det bli.

Det dyker upp nya säkerhetsproblem kring internet of things och redan nu varnar Sian John, som är säkerhetsstrateg på Symantec, för att det inte är de uppkopplade prylarna som är det största problemet.

– Det som skapar värdet på sakernas internet är informationen som skapas och kommuniceras. Vi kommer att få se mängder av stölder och förvanskningar av den informationen, säger hon.

Nu växer mängder av nya tjänster fram och det är idag omöjligt att förutse vilka som blir populära eller inte. Det grundläggade är dock att säkerhetsfrågorna kommer i andra hand. Hon järmför med när bilarna utvecklades. Bilarnas bromsar var inte det första som utvecklades. De togs fram först när bilarna växte i popularitet.

Idag rapporteras om allvarliga hot mot uppkopplade bilar, tv-mottagare och medicinsk utrustning. Det sprids också många felaktiga påståenden.

– Det är till exempel inte sant att uppkopplade kylskåp används för att skicka spam.

Hon räknar med att routrarna i hemmanätverken blir en vikig måltavla för attacker.

– Det blir ingången till det uppkopplade hemmet.

Det finns en rapport om att en hemmarouter, som körs på Linux, har använts i botnät.

– Opatchade program och svaga lösenord gör hushållen till lätta mål för intrång. Företagsroutrar är betydligt bättre skyddade.

Genom sakernas internet kommer flödet av data om individer att öka och analysen av dessa data blir ett hot mot den personliga integriteten.

– Manipulationen av individdata i kriminellt syfts blir också intressantare. Prylnivån är mindre intressant ur alla aspekter.

Att stjäla data i realtid blir en ny sorts kriminalitet och analys av stora datamängder kommer att bli en specialitet hos cyberkriminella.

– Dataanalys eller big data om individer blir en vara eller tjänst på den svarta marknaden. Värdet finns i analysen av data som skapas genom sakernas internet.

Att hjälpa leverantörerna av prylar och tjänster för sakernas internet med säkerhetslösningar kommer att bli en nya marknad för säkerhetsföretag.

– Redan idag har Symantec utvecklat en säkerhetscertificering av smarta elmätare, säger Sian John.

Fakta

Framväxten av sakernas internet, eller internet of things, bäddar för en ny typ av kriminalitet.

Hushållens uppkopplade prylar är enkla mål för attacker och de kan användas i botnät till exempel.

Dataanalys av individdata i realtid hotar den personliga integriteten och analysresultaten blir till en handelsvara på svarta marknaden.