Annie Lööf är nöjd med att EU-domstolen ogiltigförklarade datalagringsdirektivet nyligen. Centerpartiet har alltid varit emot datalagringsdirektivet konstaterar hon.

– Det var vi när Thomas Bodström drev det i EU, vid omröstningen i riksdagen och vi har varit de som drivit på för senareläggning. I valet till Europaparlamentet är en av våra frågor att vi vill riva upp datalagringsdirektivet på EU-nivå, säger hon.

– Vi tycker inte integritetsperspektivet finns med tillräckligt – detsamma gäller Ipred som vi också vill riva upp. Det är viktigt att vi inte glömmer bort individens frihet när vi ni börjar bygga samhällsssystem i digitaliseringens spår, säger hon.

För att inte individen ska råka illa ut krävs att man sätter upp skyddskuddar tycker hon.

– Vi vill se ett integritetsprotokoll i EU så att vi alltid gör en avvägning och en bedömning av proportionaliteten när vi sätter upp nya lagar och nya system. Vi är skyldiga att genomföra vissa direktiv men vi tycker inte att de här direktiven skulle behöva införas i alla länder eftersom vi tycker de gått för långt. Det här är frågor som behöver lyftas till en högre politisk agenda.

Arkiv: Grönt ljus för datalagring

Men integritetsfrågorna ligger inte ensamma i topp på Lööfs it-agenda. Bredband är det som hon lyfter fram som den nationellt viktigaste frågan och hon pekar på att regeringen hittills satsat nästan tre miljarder kronor på utbyggnaden av fiber.

– Ett utbyggt digitalt samhälle är en prioriterad fråga för oss, säger hon. 
Även när det gäller digitaliseringen av skolan är Centern berett att lägga pengar. Partiet vill se ett digitalt lärarlyft som kan kosta uppemot en halv miljard kronor.

– Digitaliseringen av skolan är nödvändig och digitala verktyg måste bli en naturlig del i lärprocessen. Och ska vi få in ett nytt pedagogiskt sätt att lära ut är läraren nyckeln, säger Annie Lööf.

– För min del tror jag mycket på kreativa lärandeprocesser och inte bara ren och skär katederundervisning, Jag tror digitala verktyg spelar stor roll för att eleverna ska bli mer kreativa, entreprenöriella och innovativa.

Just det är också den del i skoldebatten inför valet där det digitala perspektivet kan komma in tror hon.

– Centerns nisch är ju just entreprenörskap och kreativitet. Vissa skolor går före här och jag tror vi bara sett början. Byskolor kan få större chans att vara kvar med hjälp av distansundervisning där elevernakan få toppundervisning av duktiga lärare – det finns hur många möjligheter som helst.

Annie Lööf ser också stora möjligheter för högskolan att lägga ut sina kurser på nätet.

– Det kostar ju inga pengar på det sättet och kan stärka Sverige som varumärke i världen. På så sätt kan vi också öppna upp möjligheterna att plugga på distans. Jag tror att det är helt naturligt att ta examen via nätet om 15 20 år – kanske rentav tio.

Skolans digitalisering är också central för att få bukt med kompetensbristen inom it och teknik tror Annie Lööf.

– Det finns väl inte en gyllene väg för detta. I dag kommer indiska it-ingenjörer till Sverige men långsiktigt handlar det om att väcka ett intresse redan i skolan och där kommer de digitala lärverktygen in. Men man kan också tänka sig exempelvis teknikförskolor dr det går att väcka lust för teknik och matte tidigt. Jag hoppas att vi har många duktiga unga som ser it och teknik som något helt självklart för framtidens industri i Sverige bygger på it och teknik – vi behöver ingenjörer.

Samtidigt poängterar hon att det också är en fråga för branschen.

– Den måste också ta sitt ansvar för att locka till sig de unga.

Samtidigt som samhället digitaliseras står många människor fortfarande vid sidan av. Är det ett problem? 
– Ja, absolut. Man är medborgare i Sverige även om man saknar mobil eller dator och det är inte bra om människor känner sig utanför. Och just därför är det också viktigt att även i framtiden ha kvar skattekontor och ha möjlighet att göra bankärenden – det krävs att vi har både dettraditionella och det digitala sättet att erbjuda samhällsservice, säger hon.

– Det är också så att tjänsterna blir enklare allteftersom tiden går. Ser vi på e-handel exempelvis har det skett en dramatisk ökning där folk i dag beställer hem sådant som kylskåp – det är en attitydförändring som skett bara på några år. Vi är bara i början av digitaliseringen och allt fler kommer att känna sig involverade.


Computer Swedens reporter Karin Lindström ställer partiledarna i riksdagspartierna mot väggen om it-frågorna.

Göran Hägglund: "Hälsokontot högst upp på listan."
Fredrik Reinfeldt: "Digitalisera handeln för fler jobb." 
Åsa Romson: "Riv upp Ipred och FRA-lagen."

Fakta

2014 kallas supervalåret med val till EU-parlamentet i maj och till Sveriges riksdag, landsting och kommuner i september. CS möter partiledarna i riksdagspartierna i en serie kvartssamtal.

Vi har ställt frågor inom följande ämnen:

  • Digitaliseringen av skolan.
  • Kompetensbristen i it-branschen.
  • Den digitala klyftan.
  • Frihet och säkerhet på nätet.