Bakgrunden är att flera operatörer meddelat att man efter domen kommer att sluta lagra uppgifter - samtidigt som brottsbekämpande myndigheter lyft fram att det får negativa konsekvenser.

Nu ska en utredare se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i direktivet som EU-domstolen har lyft fram. Analysen ska vara klar redan om sex veckor. Regeringen har utsett före detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher att genomföra analysen. Till sin hjälp kommer han att ha professor Iain Cameron, expert på internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Uppdraget är att föreslå ändringar som utredaren finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Om resultatet av analysen att den svenska lagen brister i förhållande till unionsrätten ska även lagändringar föreslås. Om så blir fallet har dock utredaren till 1 oktober på sig.