Det har bara gått sex år sedan vi fick en ny patientdatalag men den räcker inte till enligt utredaren Lena Lundgren som i veckan lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

– Det finns mycket osäkerhet kring vad som egentligen gäller och många missförstånd. och det är ju ett underbetyg när det gått flera år sedan den trädde i kraft, säger hon.

Utredningen har speciellt fokuserat på informationsflödet i vård och omsorg när det gäller äldre, personer med missbruk och beroende, psykiskt sjuka och barn.

– Vi har sett att det är väldigt mycket dubbeldokumentation och osäkerhet. Dessutom är det svårt att se vad som är den senaste informationen.

Som exempel nämner Lena Lundgren att om en undersköterska på ett äldreboende dokumenterar att en patient är aptitlös och trött så gör hon det enligt socialtjänstdatalagen. Men läkaren som sedan ska följa upp medicineringen har inte tillgång till det som är dokumenterat på det sättet utan enbart det som är dokumenterat enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi vill att informationen ska följa individen och inte organisationen. När det gäller socialtjänstsidan är lagstiftningen rätt gammal och vi vill ha nya lagstiftning för både vården och socialtjänsten så att de verkligen går hand i hand. Det blir mycker mer patientsäkert, säger hon.

– Dessutom trycker vi på att lagstiftningen måste vara lätt att ta till sig. Exempelvis är det idag ofta oklart vem som ansvarar för vad.

Men klarar dagens it-system i vården en ny lagstiftning där informationen ska kunna delas mer sömlöst än i dag? 
– Det har inte ingått i vårt uppdrag att komma med förslag när det gäller tekniksidan. Men vi vet ju att det är många system som är så ofullständiga att de inte ens klarar nuvarande lagstiftning, Lagstiftningen krävs som möjliggörare men det krävs också att informatinen blir mycket mer strukturerad än i dag.

Tillsammans med Göran Stiernstedt och Sören Olofsson, som har närliggande uppdrag som du, har du gått ut i en debattartikel och efterlyst en storsatsning på att modernisera it i vården? 
– Ja, för att komma till nästa nivå krävs en gemensam kraftsamling av landstingen, kommunerna och staten. Det krävs bra beslutsstöd för verksamheterna och nya system och idéer. Dessutom är det ett stort jobb att strukturera informationen, säger Lena Lundgren.

– På samma sätt som man tidigare gjort riktade miljardsatsningar på exempelvis psykiatrin och patientsäkerheten tycker vi att turen nu kommit till it i vården. En miljard om året tycker jag staten kan satsa några år framöver.

Fakta

Utredningen om rätt information i vård och omsorg går nu ut på remiss.

Förslaget om en miljardsatsning har utredaren Lena Lundgren fört fram tillsammans med Göran Stiernstedt som är nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och Sören Olofsson som är särskild utredare för bättre och säkrare samordning av it-tjänster inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.