– Vi vill skapa en digital strategi i en vidare bemärkelse än den agenda som regeringen har i dag. En strategi som är bra för Sverige och tar tillvara på digitaliseringen på allvar, säger Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna.

Vad strategin ska innehålla är inte klart.

– Där behöver vi en dialog med dem som verkligen kan de här frågorna inom professionen och forskningen. Jag har suttit ner vid ett par tre tillfällen med sådana personer och vi är igång med att fundera över hur arbetet ska organiseras, säger han.

Stefan Löfven pekar både på individnivå – exempelvis bättre möjligheter att spara ström – och på mer övergripande nivå som produktion och kommunikationer.

– De vi pratat med i sektorn säger att dagens strategier inte är tillräckligt heltäckande. Att digitaliseringen innebär mycker mer som man skulle kunna göra - i tillverkningen, i hemmen, på fritiden och i utbildningen inte minst. Det är de personerna som jag lyssnar till.

Han lyfter också fram tillgängligheten och vikten av att få infrastrukturen på plats. Det är också en viktig del för att minska den digitala klyftan i samhället framhåller han.

– Allt mer förutsätts att vi sköter via internet och har man då varken kunskap eller tillgänglighet så blir det lätt en klyfta – en skillnad i våra förutsättningar att fungera i samhället.

Studieförbunden har en viktig roll när det gäller att höja kompetensen anser Stefan Löfven.

– Så därför ska vi inte dra in på studieförbunden som regeringen gjort. De skulle kunna göra mycket mer för att få fler att tillgodogöra sig internet. Bland pensionärsorganisationerna finns många aktiva som utbildar äldre och det innebär ju att många upptäcker en ny värld. Om man inte har varit i kontakt med den tidigare så är det fantastiskt med möjligheterna till kunskapsinhämtning och sociala kontakter. Det finns en otrolig potential.

Digitaliseringen av skolan måste också få mer fart anser Stefan Löfven.

– Det är viktigt att det kommer in så tidigt som möjligt. Det är ett suveränt verktyg om det används rätt men det förutsätter en medveten strategi och pedagogik.

Ni har drivit frågan om en nationell it-strategi för skolan – och nyligen ändrade utbildningsminister Jan Björklund i den frågan? 
– Ja, jag noterade det, men det är senfärdigt. Det är bra i sak men han har talat aktivt emot och vänder nu 180 gradet – det finns ingen trovärdighet och kontinuitet i en sådan politik. Det vill nog till en bättre insikt vill jag påstå.

Även när det gäller den högre utbildningen får regeringen och utbildningsministern en känga av Stefan Löfven. För att lösa kompetensbristen inom it är det avgörande att satsa på fler utbildningsplatser anser han.

– Inom it och flera andra sektorer råder kompetensbrist – det gäller både bilmekaniker, byggnasplåtslagare och it-arkitekter. Då ska vi satsa utbildningspengar där. På den gymnasiala utbildningen, på yrkeshögskolorna och på högskoleutbildningarna. Då går det inte att dra ner på högskoleplatserna som regeringen gör – de måste öka, säger han.

– Generallösningen att dra ner skatten fungerar inte – använd pengarna till att satsa på utbildningar, inte minst inom it för det här är en framtidsfråga.

Men hjälper det att öka antalet platser om ingen söker? 
– Vi har ett söktryck på högskolan det är inte det som är problemet. Problemet är att vi har för få platser. Vi har fler sökande än någonsin men regeringen slår igen dörren mitt i ansiktet på dem som vill studera. Sverige som ska vara en kunskapsnation måste höja kunskapsnivån i stället drar man ner antalet högskoleplatser.

Hur ser du på den ökande regleringen av nätet? 
– Integritet är a och o. Och det kommer att vara en ständig balansgång. Vi ska inte ha 1984 men samtidigt ska vi förebygga grov kriminalitet – nu tänker jag på FRA-lagen.

Grunden är att det finns ett noggrant regelverk framhåller han och pekar på att det är noga reglerat hur avlyssningarna ska gå till – vem som ger tillstånd, vem som får ansöka om vad och att det också finns en övervakning av verksamheten Socialdemokraterna har en överenskommelse med regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som har till syfte att förstärka den personliga integriteten. Kommittén som ska tillsättas inom kort kommer bland annat att undersöka behovet av en särskild integritetsskyddsmyndighet.

– Hade vi vunnit valet 2010 hade vi gjort om lagen men nu gjorde vi i stället upp med regeringen så att vi kunde stärka integritetsfrågan och förbättra verksamheten. Men vi är inte främmande över att se över om det är något mer vi kan göra där vi både behåller en effektiv underrättelsetjänst men också ser till att folk känner trygghet om att deras integritet inte är hotad, säger Stefan Löfven.

Samtidigt är han oroad över EU-domstolens beslut att ogiltigförklara datalagringsdirektivet.

– Om EU-domen skulle få till effekt att teleoperatörer i Sverige och Europa slutar lagra data så får det allvarliga konsekvenser för hur man ska kunna klara upp allvarlig brottslighet som barnpornografi, människohandel, rån, mord och narkotika, säger han. 


Karins kvartssamtal:

Computer Swedens reporter Karin Lindström ställer partiledarna i
riksdagspartierna mot väggen om it-frågorna.

Så här ser de andra partiledarna på it:

Jan Björklund: "It-intresset ökar."

Jonas Sjöstedt: "Vi har rätt till ett privatliv."

Annie Lööf: "Upp med integriteten i EU."

Göran Hägglund: "Hälsokontot viktigast."

Fredrik Reinfeldt: "Digitalisera handeln." 

Åsa Romson: "Riv upp Ipred och FRA-lagen."

Fakta

2014 kallas supervalåret med val till EU-parlamentet i maj och till Sveriges riksdag, landsting och kommuner i september. CS möter partiledarna i riksdagspartierna i en serie kvartssamtal.

Vi har ställt frågor inom följande ämnen:

  • Digitaliseringen av skolan.
  • Kompetensbristen i it-branschen.
  • Den digitala klyftan.
  • Frihet och säkerhet på nätet.

Computer Sweden har inte lyckats få ett kvartssamtal med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Detta är därför det sista och avslutande avsnittet i intervjuserien.