Integritetsfrågorna ligger högst på Vänsterpartiledare Jonas Sjöstedts it-politiska agenda.

– Det är en väldigt allvarlig utveckling när vi inte längre kan räkna med att vi är skyddade i privatlivet och att inte information vi skickar till vänner och bekanta hamnar någon annanstans, säger han.

Dagens FRA-lag bör rivas upp anser Jonas Sjöstedt.

– Visst måste man ha ett underrättelsearbete men när det gäller att lagra privat kommunikation så är det så att vi har rätt till ett privatliv enligt internationella konventioner. Jag tycker att en väldigt viktig grundprincip är att om någon ska övervakas så ska man vara brottsmisstänktoch då ska man gå till åklagare och få ett tillstånd för att övervaka. Att övervaka exempelvis mobiltelefoner är en viktig del av polisens bevissäkring och rättsprocessen men då ska det ske på rättssäker grund. Det är själva huvudprincipen, säger han.

– Det är också ett bra besked från EU-domsotlen om att ogiltigförklara datalagringsdirektivet som ju öppnar för massövervakning.

Vänsterpartiet föresår också att det inrättas en integritetsskyddsmyndighet med ett bredare uppdrag än dagens Datainspektion.

Jonas Sjöstedt tycker också att den svenska regeringen varit alldeles för flat när det gäller den omfattande övervakning som den amerikanska säkerhetstjänsten NSA ägnat sig åt.

– Sverige har varit ett av de minst kritiska länderna inom EU. Sen finns en hel del uppgifter om att FRA har ett omfattande utbyte av signalspaningsinformation med det amerikanska försvaret och det finns ju en uppenbar risk att vi är en del i ett system av massövervakning. Ska vi vara trovärdiga – inför våra egna medborgare och i internationella sammanhang – så måste det klargöras att vi inte kan vara det. Vi kan inte delta i det på det sättet. Så det finns en hel del att göra.

Hur ser du på digitaliseringen av skolan – är det en viktig del av skolpolitiken? 
– Ja, det är helt nödvändigt – när samhällsutvecklingen bygger på digitaliseringen och nätet så måste skolan göra det också. Vi hade ju en lätt bisarr debatt när skolministern inte ville att man skulle använda Ipads i skolan. För mig är det helt obegripligt. Det måste ju tvärtom vara så att elever lär sig att använda den relevanta tekniken, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi vet att det ser väldigt olika ut i olika hem och just därför är det så viktigt att skolan har den moderna tekniken, att lärarna är fortbildade och vet hur man använder den. Att man har fokus på källkritik och hur nätet används som källa så att man utrustar eleverna för skolans demokratiska uppdrag – så att de kan vara aktiva i samhällsdebatten och själva kunna söka upp fakta.

Han ser också skolan som en nyckel för att få fler intresserade av it och teknik.

– Om skolan ger tillgång för alla elever att intressera sig för it kommer man också att fånga upp dem som intresserar sig och har begåvning att fortsätta med det. Det är också viktigt att ta till vara på kreativiteten och då kanske man måste ha en lite bredare kunskapssyn. Vi är ju exempelvis stora i spelbranschen.

Men medan skolan digitaliseras använder runt en miljon svenskar sällan eller aldrig internet – är det ett problem? 
– Ja, det är ett problem – speciellt för dem som står utanför. Väldigt mycket av den politiska debatten sker på nätet och om man inte finns där har man inte tillgång till den politiska diskussionen på samma sätt. Det är klart att det är ett demokratiproblem.

Studieförbunden har en viktig roll för att öka den digitala delaktigheten anser han.

– Jag tycker att man ska ha väldigt aktiva insatser exempelvis genom studieförbunden för att äldre människor, som kan vara en grupp som kan vara mindre benägen, verkligen tar till sig det, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi skulle gärna också se att man använde nätet för att sprida kultur. Vi har förslag om digitala bibliotek - att man ska kunna låna ut e-böcker - det är ju relativt kostsamt för biblioteken med de avtal som finns - men också film och musik. Så att man får tillgång till kultur och upphovsmönnen får betalt.

Men hur ska det gå till att få fram de avtalen? 
– Kan vi göra det här för böcker på papper varför kan vi inte göra det för böcker på nätet? Det är ju samma litteratur det är ju bara två olika former att sprida det. Så jag tycker man måste vara lite på hugget där. 


Karins kvartssamtal:

Computer Swedens reporter Karin Lindström ställer partiledarna i
riksdagspartierna mot väggen om it-frågorna.

Så här ser de andra partiledarna på it:

Annie Lööf: "Upp med integriteten på EU-nivå."
Göran Hägglund: "Hälsokontot högst upp på listan."
Fredrik Reinfeldt: "Digitalisera handeln för fler jobb." 
Åsa Romson: "Riv upp Ipred och FRA-lagen."

Fakta

2014 kallas supervalåret med val till EU-parlamentet i maj och till Sveriges riksdag, landsting och kommuner i september. CS möter partiledarna i riksdagspartierna i en serie kvartssamtal.

Vi har ställt frågor inom följande ämnen:

  • Digitaliseringen av skolan.
  • Kompetensbristen i it-branschen.
  • Den digitala klyftan.
  • Frihet och säkerhet på nätet.