Så sent som i februari, när SAP invigde sitt innovationscentrum i Potsdam utanför Berlin, var utvecklingschefen Vishal Sikka fixstjärnan på den tyska programjätten.

Fördjupning: Han var SAP:s dolda makthavare.

Det talades om att Sikka skulle bli den egentliga makthavaren på SAP, efter att Jim Hagemann Snabe aviserat sin sorti (SAP har som bekant två vd:ar Hagemann Snabe och Bill McDermott). Eftersom Hagemann Snabe varit den som var mest inriktad på utveckling och McDermott på sälj så togs det för givet att hjärnan bakom minnesdatabasen Hana, det vill säga Vishal Sikka, skulle fylla tomrummet efter Hagemann Snabe.

Nu slutar Vishal Sikka plötsligt. I ett pressmeddelande från SAP uppges att det är av personliga skäl. Spekulationer om andra förklaringar saknas inte. Naturligtvis talas det om att Sikka hade hoppats på en vd-post i bolaget, men fått nobben, och därför tog sin Mats ur skolan. Det talas också om att Sikka helt enkelt ansåg att det tar för lång tid att få igenom sina idéer på det byråkratiska SAP, och till slut tröttnade.

Video: Så ser det ut i SAP:s innovationscenter.

Vad man däremot kan konstatera är att förlusten av Vishal Sikka blir stor för SAP. Visserligen är hans efterträdare Bernd Leukert såväl kompetent och erfaren – han har 20 år på företaget bakom sig, och kan både bolaget och Hana-plattformen utan och innan. Leukert kommer säkerligen att driva utvecklingen av Hana vidare.

Men Vishal Sikka spelade inte bara en avgörande roll i företagets produktutveckling.

Under invigningen av innovationscentret i Potsdam var det tydligt att Vishal Sikka fungerade som inspiratör och förebild för många av de yngre utvecklarna som nu skulle husera i lokalerna. De talade varmt om honom, hänvisade till hans teorier och uttalanden. Han hade idolstatus hos många.

Vishal Sikka själv hade ett närmast filosofiskt förhållningssätt till mjukvara. Hans keynote skiljde sig från de andra höjdarnas, då han talade om faran med att bli för upptagen med det man gör för stunden, och hur man som utvecklare måste avsätta tid till det nya och okända, och hur själva miljön man verkar i bidrar till detta. Därför, berättade han, hade det nya innovationscentrat placerats intill en skog vid en sjö, där de anställda skulle kunna ta promenader om de körde fast eller behövde stimulans.

Det är sällan man träffar på toppchefer som talar om de värden Vishal Sikka uppehöll sig vid.

Enligt rapporter i internationell media är delar av SAPs utvecklingsorganisation ”förkrossade” efter Vishal Sikkas sorti. Till IDG News säger John Appleby, global chef för SAP Hana på konsultbolaget Bluefin att Sikkas sorti medför ett SAP mer fokuserat på stabilitet än innovation. Han säger att Vishal Sikka var ”den spirituella ledaren och medlemmar i utvecklingsavdelningen sörjer i dag”.

En sådan person ersätts inte i en handvändning.

Fakta

Namn: Vishal Sikka

Ålder: 46 år

Gjorde: Utvecklingschef på SAP. Sikka var globalt ansvarig för utveckling och leverans av alla produkter genom hela SAPs portfölj. Det inkluderar applikationer, analys, molnlösningar, databaser och mobilt. Sikka har lett utvecklingen av minnesdatabasen Hana.

Bakgrund: Från bland annat startup-bolagen iBrain och Bodha.com samt från Xerox och Peregrine. Började på SAP 2002.