Om några månader firar jag trettio år som utvecklare. Även om jag bara jobbat sparsamt i riktiga projekt de senaste 13 åren så har jag ändå hängt med i ”utvecklingen” tack vare mitt arbete som reporter på Computer Sweden. Det finns ett ord som sammanfattar det som hänt under den här trettioårsperioden: spretigare.

Det finns mindre konsensus i dag om hur projekt ska bedrivas, hur data ska organiseras, vilka teknikplattformar som ska användas, med mera, än det fanns för tio, tjugo eller trettio år sedan.

Jag säger inte att det här är dåligt. Tvärtom tror jag att fler strategiska alternativ ger större valfrihet och bättre möjligheter att välja rätt lösningar. Men det finns en risk att kommunikationen mellan olika utvecklargrupperingar försvåras. Hur ska till exempel en medelålders utvecklare skolad i att normaliserade databasmodeller ska utgöra basen för applikationer samsas med en yngre förmåga som tiilbedjer händelshantering i form av cqrs och andra nya, coola tankesätt?

Du har väl inte missat vår nya sajt om systemutveckling?

Det finns två sätt komma till rätta med riskerna, tror jag. Det första, uppenbara, är att alla inblandade anammar ett öppet synsätt och är mottagliga för intryck och synpunkter. Det lär knappast hända, men vi kan alla göra vårt bästa, i alla fall.

Den andra lösningen är att avsätta tid och resurser, i form av personal, för att överbrygga skillnader i synsätt. Det lär kanske inte heller hända, men ett minimikrav är att ansvariga chefer allmänbildar sig och tänker igenom problemen med konkurrerande tankemodeller. Annars finns risken att det blir pannkaka av utvecklingsarbetet.

En tredje lösning är att renodla arbetet så att ett tankesätt råder allena inom varje disciplin. En utvecklingsmetod, en databasmodell, en teknikplattform, etcetera.

Det lär inte heller hända. Det finns alltid eldsjälar som brinner för olika tankesätt.

Så räkna med tio år till av accelererande diversifiering vad gäller systemutveckling. Allt talar för att det kan bli tio roliga år för den som kan hantera lite deadlinepress.