Lärarna måste få ta större plats när skolan digitaliseras anser Lärarnas Riksförbund. Förbundsordförande Bo Jansson konstaterar att tillgången på datorer och plattor ute i skolorna ökat i en rasande fart när att allt fler kommuner satsar på att dela ut egna datorer till elever och lärare.

– Ibland går det också lite för fort. Jag hörde om en kommun där eleverna fick varsin dator men lärarna fick inga – dem hade man glömt bort.

Ett enstaka missöde kan tyckas men det ligger ändå i linje med hur det ofta ser ut för lärarna när it flyttar in i klassrummen anser Bo Jansson.

– Många har trott att lärarnas betydelse minskar när skolan digitaliseras. Men min bestämda uppfattning är att lärarnas betydelse ökar. En elev som tillåts surfa runt på egen hand fastnar ofta på första bästa träff och risken är att eleven sedan bara skriver av det, säger han.

Relaterat: Stockholms it-strategi fokuserar på lärarna.

– För att eleverna ska komma vidare krävs läraren. Det blir ännu viktigare i takt med att skillnaderna i den svenska skolan ökar och stödet i hemmet får allt större betydelse i takt med att eleverna ägnar sig åt eget arbete.

I en rapport som Lärarnas Riksförbund presenterar på skolkonferensen Sett som drar igång i dag pekas det på hur skol-it nästan alltid ses ur elevperspektiv. När användningen undersöks ser man på vilka uppgifter eleverna gör och vilka verktyg de använder men däremot lite på vad som verkligen händer i klassrummet.

I rapporten har fyra lärare intervjuats kring hur de använder it i undervisningen och sina reflektioner kring det som ett sätt att bredda diskussionen. Lärarna som arbetar med olika ämnen och olika metoder har alla de gemensamt att de ser en enorm potential. De fyra lärarna talar om allt ifrån att eleverna med rätt hjälp blir mer analytiska till de stora möjligheterna att hitta aktuell information och statistik.

– Vi vill motverka bilden av att lärarna är emot it i skolan. Det stämmer inte alls. De som använder it i undervisningen anser att de blir bättre och att det utvecklar undervisningen. Det finns stora möjligheter i klassrummet – men då får vi inte glömma läraren. De kan inte lämnas vind för våg, Säger Bo Jansson.

Han uppmanar därför huvudmännen, kommunerna, att inte bara se till utrustningen utan också förstå behovet av kompetensutveckling kopplat till skolarbetet.

– Vi måste få en chans att använda de här nyare hjälpmedlen – inte bara ett ”grattis ni har fått datorer – internet finns därute, lycka till”.

Det gäller att inte slå sig till ro anser Bo Jansson.

– Ibland möts man av synsättet att det vi kan slå oss till ro – att nu har skiftet skett och den moderna skolan är här. Framtiden är här. Det tror jag är en farlig syn. Det krävs ett mycket mer öppet sinne och en förståelse för att de stora förändringarna ligger framför oss. Man får aldrig tro att det är klart, säger han.

– Och vi lärare är vana att hela tiden utveckla vårt sätt att undervisa. Men det går inte att tvinga fram med beslut i utbildningsnämnden – ”nu när ni fått datorer vill vi att ni arbetar på ett nytt sätt imorgon”. Lärarna måste få tid på sig att själva utvecklas hela tiden.

Utbildningsministern har sagt att det ska komma en nationell it-strategi. Vad vill du ha med i den? 
– Det viktigaste är likvärdigheten i skolan – det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Satsningar på egna datorer måste bli genomgående och lärarnas kompetensutveckling måste ske kontinuerligt och inte bara vid ett tillfälle när datorerna kommer.

Bör staten gå in med pengar? 
– Vi gillar ju alltid statliga lösningar för att skapa en ökad likvärdighet över landet.

Fakta

Skolkonferensen Sett – Scandinavian educational technology transformation – har just dragit igång för tredje året i rad på Kistamässan i norra Stockholm.

Bakom årets konferens står Artexis och Rektorsakademien Utveckling i samarbete med Stockholms stads utbildningsförvaltning och Lärarförbundet.