Visualiseringsverktyg blir hetare i samma takt som datamängderna växer. Alltför många verktyg gör data onödigt komplicerade att förstå. Här sju verktyg som använder färg, grafer, tydliga linjer och avgränsningar för att göra data mer lättbegripliga.

Se bildspelet ovan!