Chefen: ”Ge utrymme åt utvecklarna”


Linus Malmberg. Foto: Sara Arnald.

Hyr inte in fler konsulter när det krisar i ett projekt. Ge i stället mer utrymme år dem som redan arbetar i projektet. Det säger Linus Malmberg, vd på Cordial Business Advisers.

Cordial Business Advisers i Stockholm ägnar sig åt rådgivning och utbildning inom affärsarkitektur och affärsmodeller. I det arbetet är it-utvecklingsprojekt en naturlig ingrediens.

Vd:n Linus Malmberg känner igen sig i Jimmy Nilssons beskrivningar. Sett från ett inköpar- och ledningsperspektiv reflekterar han över dem.

Angående faran i att försöka lösa problem genom att öka antalet projektdeltagare säger Linus Malmberg så här:

– Att många deltar behöver inte innebära sund delaktighet. Det är ofta bra att göra tvärtom, att hålla nere antalet inblandade och att ge ordentligt med utrymme åt dem som har möjlighet att göra ett bra jobb.

Ett av de knivigaste problemen i utvecklingsprojekt är att hitta en bra balans mellan låga kostnader och kompetent personal.

– Det är svårt att veta vad som är bra kompetens, säger Linus Malmberg.

En orsak till det kan vara hur projekt diskuteras.

– Så fort det blir teknikdiskussioner börjar man på beställarsidan att prata om hur saker ska lösas, i stället för att prata om vad som bör göras, alltså vilken funktionalitet som behövs.

Linus Malmbergs poäng är att om beställarna har klart för sig vilken funktionalitet som är önskvärd, blir utvecklarnas uppgift att leverera den på bästa sätt. Hur bra de lyckas med det är en måttstock för deras kompetens, och det blir enklare att avgöra det om tekniska detaljdiskussioner undviks.