Statliga Trafikverket bygger om sin it-verksamhet. Verksamheten ska centraliseras kring orterna Borlänge, Gävle, Göteborg och Stockholm i stället för att som idag vara spridd i landet. Örebro är den avdelning som drabbas hårdast av förändringen. Här finns idag cirka 120 personer som arbetar med it för Trafikverket, hälften konsulter och häften anställda. Totalt sett berörs cirka 90 fast anställda runt om i landet av förändringen.

Krister Dackland som är chef för avdelningen It-applikation och drift är noga med att påpeka att det inte handlar om en neddragning utan om en omorganisation av resurserna både när det gäller var de finns och vilka kompetenser som Trafikverket behöver.

– Det kan bli så att vi ökar den egna personalen och drar ned antalet konsulter, säger han.

Tanken är att de fyra huvudorterna ska få var sin tydlig kompetensprofil med större anknytning till Trafikverkets huvudverksamhet och mindre fokus på att till exempel administrera arbetsplatser.

– Vi kommer att outsourca sådant som inte är vår kärnverksamhet och vi ska bli duktigare på trafiknära och anläggningsnära it, säger han.

Förändringen ska ske under två år och den personal som har rätt kompetens på de orter där verksamheten läggs ned kommer att erbjudas att flytta med till de nya huvudorterna. Krister Dackland vill inte spekulera kring för hur stor del av personalen det kommer att bli aktuellt.

Omorganisationen kommer efter att Trafikverket tidigare slagit ihop olika enheter som arbetat med it och effektiviseringar kommer att göras i och med att dubbla funktioner i organisationen plockas bort. Samtidigt kommer ny personal att rekryteras till exempel på utvecklarsidan.